Årets Pointere

Statutter for kåring av årets pointer og årets ung pointer.

Årets pointer: Eier skal være medlem av NPK i det tidsrom poengene oppnås. Hunden skal være registrert fri for HD. De 5-fem beste resultatene i UK/AK/VK oppnådd i Norden legges til grunn, i tillegg til høystatusløpene i Norge. Årets pointer kåres etter championatreglene. Ved lik poengsum gjelder flest førstepriser, både i UK/AK og VK som er tellende etter ch.reglene.Ved likt antall førstepriser gjelder færrest starter.

Årets ungpointer kåres etter reglene i Pointercupen.

Det samme gjelder de nye ærestitler; Årets pointer høyfjell, Årets pointer lavland og Årets pointer skog.

HUSK!!
Eier er selv ansvarlig for at resultatene sendes til avlsrådet innen 15.desember.
Vis ant.: 
Tittel Opprettet Skribent Treff
Pointerkåringer året 2015 16.01.16 Lagt inn av Avlsrådet 511
Årets Ungpointer fra 1981 - 2015 07.11.12 Lagt inn av Avlsrådet 2107
Årets pointer fra 1981 - 2015 17.02.04 Lagt inn av Avlsrådet 6803