Avlsindeks

Norsk Pointer Klub har siden 2008 i samarbeid med 6 andre raseklubber for stående fuglehunder (NGK, NISK, NVK, NBK, NWK og NMLK),
fått utarbeidet avlsindekser for egenskapene jaktlyst, viltfinnerevne og HD.
Indeksene er statistiske estimat på hvor godt en hund vil avle med hensyn til disse 3 egenskapene,
og er i mindre grad et uttrykk for hundens egenprestasjoner på jaktprøve.
For de hundene som har mange avkom med egne resultater, vil indeksene være et uttrykk for hvor godt de har avlet.

Indeksene beregnes ved hjelp av data fra DogWeb (slektskapsinformasjon fra stamtavlene og resultater fra jaktprøvene og HD-undersøkelsene).
Indeksene er ikke statiske, men vil endres i takt med at det foreligger nye opplysninger om hunden selv og dens slektninger.
Opplysninger fra databasen blir hentet ut 2 ganger i året for nye indeksberegninger, etter høstprøvene og etter vinterprøvene.

Det blir beregnet indekser for alle hundene i databasen (ca 14.000), men NPK's representantskap har besluttet at kun indeksene for de hundene
med minst 3 jaktprøvestarter og med indeks over 100,5 for enten jaktlyst eller viltfinnerevne, skal publiseres.
Likeledes at indekslisten skal sorteres etter registreringsnummer.
Link til de publiserte listene finnes nedenfor.

Siste indeksliste i excel-format eller indekser for enkelthunder som ikke står på den publiserte listen, kan fås ved henvendelse til avlsraadet@pointer.no

Vil du vite mer om indeksene, trykk linken til "Orientering om avlsindeksene". (Finnes også som egen artikkel under)

Vis ant.: 
Tittel Opprettet Skribent Treff
Indekser 2017 06.04.18 Lagt inn av Avlsrådet 28
Indekser 2016 07.02.17 Lagt inn av Avlsrådet 617
Indekser 2015 08.01.16 Lagt inn av Avlsrådet 1233
Indekser 2014 15.06.15 Lagt inn av Avlsrådet 2187
Indekser 2013 01.04.14 Lagt inn av Avlsrådet 4212
Indekser 2012 15.04.13 Lagt inn av Avlsrådet 2218
Indekser 2011 30.05.12 Lagt inn av Avlsrådet 4408
Litt om utviklingen til avlsindeksene 30.05.11 Lagt inn av Avlsrådet 5737
Indekser 2010 21.05.11 Lagt inn av Avlsrådet 6419
Orientering om avlsindeksene 29.05.10 Lagt inn av Avlsrådet 6795