Indekser 2013

Norsk Pointerklubs indeksliste våren 2013 kan lastes ned som pdf dokument.NPK

Link: Norsk Pointerklubs indeksliste våren 2014

Våre sponsorer