Avlsrådet

Henvendelse til avlsrådet rettes på mail til : avlsraadet@pointer.no

 

I henhold til NPKs lover skal Avlsrådet :

· arbeide for Pointerens utvikling og foredling som jakthund · arbeide for en standardisering av pointeren som en edel type etter rasestandarden.
· råd og veiledning i avlsspørsmål
· utarbeide norske kommentarer til rasestandarden
· valpeformidling
· utstillinger og unghundfremvisninger
· fuglehundprøver
· møter, tidsskrifter og sirkulærer
· å arbeide for riktig behandling av hunder
· å påse at hundesporten drives i verdig former, samt andre tiltak som antas å tjene formålet.
NPK har v/representantskapet i 1997 definert hovedmålet vedr. avlspolitikken slik:
· ”Flest mulig skal holde nivå til 1.Pr. på jaktprøve.” Som en konsekvens av dette ble det da bestemt at grunnlaget for avl og statistikk vedr. måling av avlsresultater skal være premieverdier på jaktprøve.
· ” Den genetiske bredden skal opprettholdes og helst økes, samtidig som de nordiske blodslinjer skal ivaretas på en forsvarlig måte.

 

 • Kontakt Avlsrådet

  Avlsrådet består av :
  Terje Steinsund
  Thomas Engh
  Isa Mette Sørli

  Henvendelse til avlsrådet rettes på mail til : avlsraadet@pointer.no

   

  I henhold til NPKs lover skal Avlsrådet :

  · arbeide for Pointerens utvikling og foredling som jakthund · arbeide for en standardisering av pointeren som en edel type etter rasestandarden.
  · råd og veiledning i avlsspørsmål
  · utarbeide norske kommentarer til rasestandarden
  · valpeformidling
  · utstillinger og unghundfremvisninger
  · fuglehundprøver
  · møter, tidsskrifter og sirkulærer
  · å arbeide for riktig behandling av hunder
  · å påse at hundesporten drives i verdig former, samt andre tiltak som antas å tjene formålet.
  NPK har v/representantskapet i 1997 definert hovedmålet vedr. avlspolitikken slik:
  · ”Flest mulig skal holde nivå til 1.Pr. på jaktprøve.” Som en konsekvens av dette ble det da bestemt at grunnlaget for avl og statistikk vedr. måling av avlsresultater skal være premieverdier på jaktprøve.
  · ” Den genetiske bredden skal opprettholdes og helst økes, samtidig som de nordiske blodslinjer skal ivaretas på en forsvarlig måte.

  Antall artikler: 1
 • Referat fra Avlsrådet

  Antall artikler: 26
 • Statutter for uttak NM Lag

  Antall artikler: 1
 • Kjøpekontrakt

  Her finner du NPKs standard kjøpekontrakt
  Antall artikler: 1
 • Elitehundoversikt NPK

  Antall artikler: 1
 • Nytt fra avlsrådet

  Antall artikler: 141
 • Årets Pointere

  NPK kårer hvert år:

  • Årets Pointer basert på Chamiponatpoeng
  • Årets unghund basert på pointercupen
  • Vinnere av pointercupen, høyfjell vinter, høyfjell høst, lavland og skog
  • Årets utstillingshund
  • Kennel Oksbys vandrepokal
  • Wassbergprisen
  • Delphinprisen

  Og følgende kåringer er styrets ansvar:
  • Skade-prisen
  • Margrethe begeret

  Statutter for kåring av årets pointer og årets ung pointer.

  Årets pointer: Eier skal være medlem av NPK i det tidsrom poengene oppnås. Hunden skal være registrert fri for HD. De 5-fem beste resultatene i UK/AK/VK oppnådd i Norden legges til grunn, i tillegg til høystatusløpene i Norge. Årets pointer kåres etter championatreglene. Ved lik poengsum gjelder flest førstepriser, både i UK/AK og VK som er tellende etter ch.reglene.Ved likt antall førstepriser gjelder færrest starter.

  Årets ungpointer kåres etter reglene i Pointercupen.

  Det samme gjelder de ærestitler; Årets pointer høyfjell vinter, Årets pointer høyfjell høst, Årets pointer lavland og Årets pointer skog.

  HUSK!!
  Eier er selv ansvarlig for at resultatene sendes til avlsrådet innen 15.desember.

  Antall artikler: 3
 • Rasebeskrivelse

  Antall artikler: 2
 • Årsrapport

  Årsrapporten fra Avlrådet er en oppsummering av årene sett under ett.
  Antall artikler: 15
 • Avlsindeks

  Norsk Pointer Klub har siden 2008 i samarbeid med 6 andre raseklubber for stående fuglehunder (NGK, NISK, NVK, NBK, NWK og NMLK),
  fått utarbeidet avlsindekser for egenskapene jaktlyst, viltfinnerevne og HD.
  Indeksene er statistiske estimat på hvor godt en hund vil avle med hensyn til disse 3 egenskapene,
  og er i mindre grad et uttrykk for hundens egenprestasjoner på jaktprøve.
  For de hundene som har mange avkom med egne resultater, vil indeksene være et uttrykk for hvor godt de har avlet.

  Indeksene beregnes ved hjelp av data fra DogWeb (slektskapsinformasjon fra stamtavlene og resultater fra jaktprøvene og HD-undersøkelsene).
  Indeksene er ikke statiske, men vil endres i takt med at det foreligger nye opplysninger om hunden selv og dens slektninger.
  Opplysninger fra databasen blir hentet ut 2 ganger i året for nye indeksberegninger, etter høstprøvene og etter vinterprøvene.

  Det blir beregnet indekser for alle hundene i databasen (ca 14.000), men NPK's representantskap har besluttet at kun indeksene for de hundene
  med minst 3 jaktprøvestarter og med indeks over 100,5 for enten jaktlyst eller viltfinnerevne, skal publiseres.
  Likeledes at indekslisten skal sorteres etter registreringsnummer.
  Link til de publiserte listene finnes nedenfor.

  Siste indeksliste i excel-format eller indekser for enkelthunder som ikke står på den publiserte listen, kan fås ved henvendelse til avlsraadet@pointer.no

  Vil du vite mer om indeksene, trykk linken til "Orientering om avlsindeksene". (Finnes også som egen artikkel under)

  Antall artikler: 14
 • Ærespriser

  Norsk Pointerklub v/avlsrådet har ansvar for utregning av poengsum og kåring av:

  ·         Årets kombinasjonshund; ”Fly-pokalen” 
  ·         AR har ansvaret for tildelingen av Anders Wassbergs Oppdretterpris
  ·         AR har i samarbeid med  en representant fra familien Delphin ansvaret for tildelingen av Agnes Delphins Oppdretterpris (se statutter)
  ·         Njords Derbystatuett  tildelt eieren av beste plasserte pointer i Derbyfinalen.

  Nedenfor finner du stattutter og alle vinnerne av de respektive æresbevisningene

  Antall artikler: 18
 • Kritikkskjemaer

  Antall artikler: 1