Statutter for Uttak NM-Lag

STATUTTER FOR UTTAK NM-LAG

Vedtatt av NPK ordinært representantskapsmøte 2013

INNHOLD:

 1. AVLSRÅDETS OPPGAVER
 2. NM LAG HØYFJELL (HØST)
 3. NM LAG LAVLAND
 4. NM LAG VINTER
 5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER
 

 

 1. AVLSRÅDETS OPPGAVER
  Avlsrådetskal på vegne av NPK ta ut lag til de forskjellige NM lag konkurransene. Avlsrådet skal følge de til enhver tid gjeldene statutter for uttak. Der det ikke foreligger godkjente statutter ligger det på avlsrådet å ta ut hunder etter en skjønnsmessig vurdering.
  De uttatte deltakere skal kontaktes så tidlig som mulig før mesterskapet.
  Det skal tas ut tre hunder samt en reserve for hvert NM. Det har vært praksis å ta ut reserve blant de hunder som allikevel skal stille til start på samme prøve.
  Lagleder er et tilstedeværende styremedlem, avlsrådsmedlem eller en av pointerklubbens medlemmer.


 2. NM LAG HØYFJELL

  Laget til NM Høyfjell tas ut med bakgrunn av oppnådde poeng i pointercupen på høyfjell

  • Høst året før ganget med to
  • Vinter samme år ganget med en
  • Høst samme år ganget med tre
  • VK premie samme høst
  • Tidligere premiert i VK på Kongsvold.
 3. NM LAG LAVLAND

  Laget til NM Lavland tas ut med bakgrunn av oppnådde poeng i pointercupen lavland og høyfjell.  

  • Lavland året før ganget med to
  • Vinter samme år ganget med en
  • Høst samme år ganget med en
  • Lavland samme år ganget med tre
  • Premie lavland samme år.

 1. NM LAG VINTER

  Laget til NM vinter tas ut med bakgrunn av oppnådde poeng i pointercupen på høyfjell

  • Vinter året før ganget med to
  • Høst året før ganget med en
  • Vinter samme år ganget med tre
  • VK premie samme vinter


 2. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER
  De deltakere som er tatt ut for å representere Norsk Pointerklub i de forskjellige NM lag konkurransene støttes økonomisk av pointerklubben med inntil kr 1500,- pr deltaker. I tillegg dekkes jegermiddag for NM-lag.

Våre sponsorer