Generelle nyheter

Innkalling til Ordinært Representantskapsmøte 14. mai 2017

Lagt inn av Sven Tore Kittilsen Overordnet kategori: Norsk Pointerklub Opprettet torsdag 13. april 2017 17:15 Sist oppdatert tirsdag 09. mai 2017 06:57

NPKKlubbe

Norsk Pointerklub søndag 14. mai 2017 kl. 11.00 på Garder kurs- og konferansesenter, Gardermoen.

Link til dokumentene:

Saksliste NPK Representantskapsmøte

RS Sak  5 Styrets årsberetning for 2016

RS Sak  6 Avlsrådets beretning for 2016

RS Sak  7 Regnskap 2016
- Resultat 2016
- Balanse 2016

RS Sak  8 Revisors beretning

RS Sak  9 Innkomne saker/saker fra styret:

- Innkomne saker fra distrikt Oslo Akershus
- Styrets kommentarer til saker fra Oslo Akershus

RS Sak 12 Budsjett 2017

RS Sak 13 Valg

Annet

NPK Aktivitetskalender 2017 


PS! Det er en fordel om deltakerne printer og ta med seg saksdokumentene på representantskapsmøtet!