Generelle nyheter

NPK Avlshunder pr 15.05.18

Lagt inn av NPK web Overordnet kategori: Norsk Pointerklub Opprettet lørdag 15. juli 2017 10:02 Sist oppdatert torsdag 17. mai 2018 14:49

NPK har vedtatt i RAS pkt 2.4.2 å etablere en liste over anbefalte individer til bruk i avl, og pr 15.05.18 er det godkjent 16 individer som innehar følgende kriterier:

• Dokumenterte viltfinneregenskaper(20 prøvestarter) viltfinnerevne egenprestasjon (EsM/MS) høyere enn gjennomsnitt for rasen(108,26 pr 15.05.18) samt viltfinnerindeks høyere enn 100.
  - Ved spesiell høy viltfinnerevne egenprestasjon ved mer enn 30 starter, kan krav til viltfinnerindeks fravikes.
• Tomstand% lavere eller lik gjennomsnittet for rasen(30% pr 15.05.18).
• HD status fri ( A eller B)
• Egenerklæring fra eier relatert til mentalitet og helse
• 1 AK på jaktprøve
• Very Good på utstilling
• Tisper max alder 8 år
• Hannhunder max alder 10 år
• Max 50 norskfødte valper etter seg
• Eier skal være medlem av Norsk Pointerklub

Ferdig utfyllt skjema sendes til e-post avlsraadet@pointer.no og der kan dere også be om å få skjemaet tilsendt hvis dere ikke finner det på nett.

 

ChriwallsFinnFeltN SE UCH Chriwall's Finn NO44604/11
Far: N S UCH Chriwall's Andy
Mor: NJCH Chriwall's Diva
Viltfinner egenprestasjon: 119,75
Viltfinnerindeks: 102
Jaktlystindeks: 95
Tomstand %: 30
Jaktprøvestarter: 43
Antall avkom Norge: 5
Antall avkom Sverige: 6
HD: A
Eier: Christer Wallerby
Opdretter: Christer Wallerby
Distrikt: Oslo/Akershus

EidemliasKeinEidemlias Kein NO33811/14
Far: NUCH Eidemlias Dano
Mor: Eidemlias Raya
Viltfinner egenprestasjon: 117,64
Viltfinnerindeks: 108
Jaktlystindeks: 120
Tomstand %: 10
Jaktprøvestarter: 31
Antall avkom Norge: 25
HD: A
Eier: Finn Olav Larssen
Opdretter: Bjørnar og Liv Randi Eidem
Distrikt: TrøndelagEraaksHekla

NV-15 NUCH Eraaks Hekla NO48788/13
Far: Ottorinos K-Burre Oskar
Mor: NUCH Eraaks Dina
Viltfinner egenprestasjon: 112,17
Viltfinnerindeks: 99
Jaktlystindeks: 81
Tomstand %: 22
Jaktprøvestarter: 31
Antall avkom Norge: 11
HD: B
Eier: Ingunn Monrad Martinussen
Oppdretter: Lars Norderhus og Kåre Lotsberg
Distrikt: Oslo/Akershus

 

FugledesOdinLiteSEJCH Fugledes Odin SE42191/2013
Far: Fugledes Extra
Mor: INT BRCH DKJCH DKBRCH Fugledes Yatsi
Viltfinner egenprestasjon: 112,15
Viltfinnerindeks: 99
Jaktlystindeks: 95
Tomstand %: 15
Jaktprøvestarter: 30
Antall avkom Norge: 27
Antall avkom Sverige: 5
Antall avkom Danmark: 3
HD: A
Eier: Anton Martin Ringøen
Opdretter: Flemming Fuglede Jørgensen
Distrikt: Agder/Telemark

HøytjønnasBertheOgUlfNUCH Høytjønna's Berthe NO41030/14
Far: N DK UCH NJCH NV-14 Barentsvidda's C Donald
Mor: Myrteigen's Sol
Viltfinner egenprestasjon: 115,55
Viltfinnerindeks: 102
Jaktlystindeks: 111
Tomstand %: 28
Jaktprøvestarter: 61
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Randi Dahl Jørgensen Fører: Ulf Jørgensen
Opdretter: Lars Morten Håven
Distrikt: Buskerud VestfoldJimsripasIos170917Jimsrypas iOS NO52024/14
Far: NJCH Pointnics E I Point
Mor: NJCH NUCH Jimsrypas Kitty
Viltfinner egenprestasjon: 123,80
Viltfinnerindeks: 139
Jaktlystindeks: 114
Tomstand %: 18
Jaktprøvestarter: 47
Antall avkom Norge: 0
HD: B
Eier: Ole Ingebrigtsen
Oppdretter: Jim Theodorsen
Distrikt: Troms/Finnmark

 

JutevatnetsGavasJutevatnets Gavas NO39699/13
Far: NJCH NMFHh-15 Eidemlias Dallas T
Mor: NJCH Jutevatnets Pernille
Viltfinner egenprestasjon: 120,88
Viltfinnerindeks: 119
Jaktlystindeks: 106
Tomstand %: 8
Jaktprøvestarter: 43
Antall avkom Norge: 10
HD: A
Eier: Bjørn Smistad
Oppdretter: Ole Frøland
Distrikt: Trøndelag

 

 

OhlsmyrensRocketManNJCH Ohlsmyrens P Rocket Man S28786/2009
Far: NJCH Jutevatnets Radar
Mor: SEJCH Borgeflons Jaga Cs
Viltfinner egenprestasjon: 114,83
Viltfinnerindeks: 105
Jaktlystindeks: 109
Tomstand %: 18
Jaktprøvestarter: 121
Antall avkom Norge: 13
HD: A
Eier: Arild og Eva Solli
Oppdretter: Roland Ohlsson
Distrikt: Trøndelag


OterbekkensSuzieQOterbekkens Suzie Q NO43690/13
Far: N DK UCH NJCH NV-14 Barentsviddas C Donald
Mor: NJCH Oterbekkens Moody Blues 
Viltfinner egenprestasjon: 118,97
Viltfinnerindeks: 105
Jaktlystindeks: 102
Tomstand %: 30
Jaktprøvestarter: 42
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Frank Ådne Pedersen
Opdretter: Børge og Ann May Simonsen
Distrikt: Vestlandet SørOterbekkensYazz1NJCH Oterbekkens Yazz NO43688/13
Far: N DK UCH NJCH NV-14 Barentsviddas C Donald
Mor: NJCH Oterbekkens Moody Blues 
Viltfinner egenprestasjon: 111,3
Viltfinnerindeks: 108
Jaktlystindeks: 104
Tomstand %: 23
Jaktprøvestarter: 52
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Børge Simonsen
Opdretter: Børge og Ann May Simonsen
Distrikt: Vestlandet Sør

 

PrickPrick NO38639/14
Far: NJCH Jutevatnets Makker
Mor: NMFLh14 NJCH Fn Isa
Viltfinner egenprestasjon: 110,08
Viltfinnerindeks: 105
Jaktlystindeks: 107
Tomstand %: 17
Jaktprøvestarter: 31
Antall avkom Norge: 12
Antall avkom Danmark: 2
HD: A
Eier: Per Gustav Zakariassen
Oppdretter: Finn Holm Nygaard
Distrikt: Agder/Telemark

 

RokkomborresABineRokkomborres A Bine NO31017/14
Far: NJCH NMFHh-15 Eidemlias Dallas T
Mor: NJCH Tig
Viltfinner egenprestasjon: 113,36
Viltfinnerindeks: 107
Jaktlystindeks: 109
Tomstand %: 14
Jaktprøvestarter: 46
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Terje Steinsund
Oppdretter: Terje Steinsund
Distrikt: Nordland


SkipsfjordhonasCBoltNJCH Skipsfjordhønas C Bolt NO57408/11
Far: Jutevatnets Cox
Mor: Skipsfjordhønas Texi
Viltfinner egenprestasjon: 113,92
Viltfinnerindeks: 102
Jaktlystindeks: 101
Tomstand %: 23
Jaktprøvestarter: 85
Antall avkom Norge: 27
HD: A
Eier: Wiggo Ditlefsen
Oppdretter: Wiggo Ditlefsen
Distrikt: Troms/Finnmark

OrntuasHFlickaNJCH Ørntuas H Flicka NO44985/11
Far: Jutevatnets Cox
Mor: NJCH Ørntuas C Rypa
Viltfinner egenprestasjon: 110,65
Viltfinnerindeks: 114
Jaktlystindeks: 111
Tomstand %: 17
Jaktprøvestarter: 86
Antall avkom Norge: 8
HD: B
Eier: Rune Hoholm
Oppdretter: Rune Hoholm
Distrikt: Troms/Finnmark 


OrntuasHMilleNJCH Ørntuas H Mille NO44983/11
Far: Jutevatnets Cox
Mor: NJCH Ørntuas C Rypa
Viltfinner egenprestasjon: 114,04
Viltfinnerindeks: 107
Jaktlystindeks: 107
Tomstand %: 19
Jaktprøvestarter: 95
Antall avkom Norge: 10
HD: A
Eier: Stian Henriksen
Oppdretter: Rune Hoholm
Distrikt: Troms/Finnmark

OrntuasITbirdØrntuas I Tbird NO43628/12
Far: NJCH Pointnics E I Point
Mor: NJCH Ørntuas E Nemi
Viltfinner egenprestasjon: 120,31
Viltfinnerindeks: 109
Jaktlystindeks: 103
Tomstand %: 23
Jaktprøvestarter: 34
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Eivind Endresen
Oppdretter: Rune Hoholm
Distrikt: Vestlandet/Sør