NPK Avlshunder pr 31.12.18

NPK har vedtatt i RAS pkt 2.4.2 å etablere en liste over anbefalte individer til bruk i avl, og pr 31.12.18 er det godkjent 23 individer som innehar følgende kriterier:

• Dokumenterte viltfinneregenskaper(20 prøvestarter) viltfinnerevne egenprestasjon (EsM/MS) høyere enn gjennomsnitt for rasen(108,15 pr 31.12.18) samt viltfinnerindeks høyere enn 100.
  - Ved spesiell høy viltfinnerevne egenprestasjon ved mer enn 30 starter, kan krav til viltfinnerindeks fravikes.
• Tomstand% lavere eller lik gjennomsnittet for rasen(29,33% pr 01.12.18).
• HD status fri ( A eller B)
• Egenerklæring fra eier relatert til mentalitet og helse
• 1 AK på jaktprøve
• Very Good på utstilling
• Tisper max alder 8 år
• Hannhunder max alder 10 år
• Max 50 norskfødte valper etter seg
• Eier skal være medlem av Norsk Pointerklub

Ferdig utfyllt skjema sendes til e-post avlsraadet@pointer.no og der kan dere også be om å få skjemaet tilsendt hvis dere ikke finner det på nett.


EidemliasKeinEidemlias Kein NO33811/14
Far: NUCH Eidemlias Dano
Mor: Eidemlias Raya
Viltfinner egenprestasjon: 115,83
Egne stand: 18
Makkers stand: 5
Viltfinnerindeks: 106
Jaktlystindeks: 120
Tomstand %: 10
Jaktprøvestarter: 34
Antall avkom Norge: 25
HD: A
Eier: Finn Olav Larssen
Opdretter: Bjørnar og Liv Randi Eidem
Distrikt: Trøndelag

 EraaksHekla

NV-15 NUCH Eraaks Hekla NO48788/13
Far: Ottorinos K-Burre Oskar
Mor: NUCH Eraaks Dina
Viltfinner egenprestasjon: 112,17
Egne stand: 19
Makkers stand: 8
Viltfinnerindeks: 101
Jaktlystindeks: 82
Tomstand %: 22
Jaktprøvestarter: 31
Antall avkom Norge: 11
HD: B
Eier: Ingunn Monrad Martinussen
Oppdretter: Lars Norderhus og Kåre Lotsberg
Distrikt: Oslo/Akershus


 

GaularfjelletsBillGaularfjellets Bill NO36170/14
Far: NUCH Kleivskogens Rebell
Mor: Gaularfjellets Pippi
Viltfinner egenprestasjon: 112,60
Egne stand: 14
Makkers stand: 6
Viltfinnerindeks: 101
Jaktlystindeks: 104
Tomstand %: 20
Jaktprøvestarter: 23
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Robert Veseth
Oppdretter: Henning Skjalg Fureli
Distrikt: Vestlandet Sør

GloføkliasTeodorGloføklias Teodor NO38804/15
Far: C.I.T NJCH Ohlsmyrens P Respect
Mor: NUCH Svarttjønnholets A Rikke
Viltfinner egenprestasjon: 112,44
Egne stand: 16
Makkers stand: 7
Viltfinnerindeks: 106
Jaktlystindeks: 99
Tomstand %: 16
Jaktprøvestarter: 22
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Øyvind Kalvøy
Oppdretter: Bente Indergård
Distrikt: Hedmark Oppland


HalsenutensBfToffHalsenutens Bf Tøff NO41263/15

Far: NUCH Jutevatnets Birk
Mor: Lytingfjellests Frekka
Viltfinner egenprestasjon: 115,16
Egne stand: 15
Makkers stand: 4
Viltfinnerindeks: 111
Jaktlystindeks: 100
Tomstand %: 12
Jaktprøvestarter: 24
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Tore Husebø
Oppdretter: Ingrid Margrethe og Svanhild Bjåen
Distrikt: Vestlandet Sør

 

HøytjønnasAjaxHøytjønnas Ajax NO43157/16
Far: NUCH Jutevatnets Birk
Mor: Myrteigens Sol
Viltfinner egenprestasjon: 108,62
Egne stand: 32
Makkers stand: 18
Viltfinnerindeks: 113
Jaktlystindeks: 120
Tomstand %: 11
Jaktprøvestarter: 56
Antall avkom Norge: 9
HD: A
Eier: Hans Nordnæs
Oppdretter: Lars Morten Håven
Distrikt: Buskerud Vestfold

  

HøytjønnasBertheOgUlfNUCH Høytjønnas Berthe NO41030/14
Far: N DK UCH NJCH NV-14 Barentsvidda's C Donald
Mor: Myrteigen's Sol
Viltfinner egenprestasjon: 116,24
Egne stand: 37
Makkers stand: 15
Viltfinnerindeks: 100
Jaktlystindeks: 110
Tomstand %: 28
Jaktprøvestarter: 70
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Randi Dahl Jørgensen Fører: Ulf Jørgensen
Opdretter: Lars Morten Håven
Distrikt: Buskerud Vestfold 


 

JimsripasIos170917Jimsrypas iOS NO52024/14
Far: NJCH Pointnics E I Point
Mor: NJCH NUCH Jimsrypas Kitty
Viltfinner egenprestasjon: 121,13
Egne stand: 47
Makkers stand: 12
Viltfinnerindeks: 135
Jaktlystindeks: 111
Tomstand %: 22
Jaktprøvestarter: 58
Antall avkom Norge: 2
HD: B
Eier: Ole Ingebrigtsen
Oppdretter: Jim Theodorsen
Distrikt: Troms og FinnmarkAvlshund Jutevatnets CoxJutevatnets Cox NO30177/09
Far: Rail Av Vor-Point
Mor: Setpoints Prima
Viltfinner egenprestasjon: 115,38
Egne stand: 24
Makkers stand: 9
Viltfinnerindeks: 107
Jaktlystindeks: 105
Tomstand %: 26
Jaktprøvestarter: 62
Antall avkom Norge: 16
HD: A
Eier: Wenche Aarberg Wara
Oppdretter: Ole Frøland
Distrikt: Troms og Finnmark

 

 

 

JutevatnetsGavasJutevatnets Gavas NO39699/13
Far: NJCH NMFHh-15 Eidemlias Dallas T
Mor: NJCH Jutevatnets Pernille
Viltfinner egenprestasjon: 118,78
Egne stand: 23
Makkers stand: 6
Viltfinnerindeks: 120
Jaktlystindeks: 102
Tomstand %: 7
Jaktprøvestarter: 46
Antall avkom Norge: 10
HD: A
Eier: Bjørn Smistad
Oppdretter: Ole Frøland
Distrikt: Trøndelag

 

 

 


JutevatnetsMaraJutevatnets Mara NO49280/11
Far: N SE JCH Håkersløkkens Straight Flush
Mor: NJCH Jutevatnets Pernille
Viltfinner egenprestasjon: 109,22
Egne stand: 14
Makkers stand: 8
Viltfinnerindeks: 100
Jaktlystindeks: 102
Tomstand %: 29
Jaktprøvestarter: 41
Antall avkom Norge: 7
HD: A
Eier: Kim Maurits Botnan
Oppdretter: Ole Frøland
Distrikt: Trøndelag

 

 

NyheimgutensDoffenNyheimgutens Doffen NO37921/11
Far: Urlo Del Vento
Mor: Pointnics E Laiba
Viltfinner egenprestasjon: 115,20
Egne stand: 38
Makkers stand: 14
Viltfinnerindeks: 95
Jaktlystindeks: 96
Tomstand %: 7
Jaktprøvestarter: 79
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Erik Løkken
Oppdretter: Bertil Nyheim
Distrikt: Hedmark Oppland

 

 

 

 

 

 

OhlsmyrensRocketManNJCH Ohlsmyrens P Rocket Man S28786/2009
Far: NJCH Jutevatnets Radar
Mor: SEJCH Borgeflons Jaga Cs
Viltfinner egenprestasjon: 114,99
Egne stand: 53
Makkers stand: 25
Viltfinnerindeks: 106
Jaktlystindeks: 109
Tomstand %: 18
Jaktprøvestarter: 125
Antall avkom Norge: 24
HD: A
Eier: Arild og Eva Solli
Oppdretter: Roland Ohlsson
Distrikt: Trøndelag

 

OterbekkensYazz1NJCH Oterbekkens Yazz NO43688/13
Far: N DK UCH NJCH NV-14 Barentsviddas C Donald
Mor: NJCH Oterbekkens Moody Blues 
Viltfinner egenprestasjon: 112,16
Egne stand: 22
Makkers stand: 13
Viltfinnerindeks: 106
Jaktlystindeks: 103
Tomstand %: 23
Jaktprøvestarter: 53
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Børge Simonsen
Opdretter: Børge og Ann May Simonsen
Distrikt: Vestlandet Sør

 

 

 

PrickPrick NO38639/14
Far: NJCH Jutevatnets Makker
Mor: NMFLh14 NJCH Fn Isa
Viltfinner egenprestasjon: 108,31
Egne stand: 17
Makkers stand: 11
Viltfinnerindeks: 103
Jaktlystindeks: 105
Tomstand %: 19
Jaktprøvestarter: 35
Antall avkom Norge: 13
Antall avkom Danmark: 2
HD: A
Eier: Per Gustav Zakariassen
Oppdretter: Finn Holm Nygaard
Distrikt: Agder/Telemark


 

RavnkloasCompisRavnkloas Compis NO50626/13
Far: C.I.T NJCH Ohlsmyrens P Respect
Mor: Pimens B-kajsa
Viltfinner egenprestasjon: 109,08
Egne stand: 29
Makkers stand: 16
Viltfinnerindeks: 109
Jaktlystindeks: 104
Tomstand %: 9
Jaktprøvestarter: 47
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Lars Petter Berg
Oppdretter: Inger Lill Løkås Pedersen
Distrikt: Oslo Akershus

 

RokkomborresABineNJCH Rokkomborres A Bine NO31017/14
Far: NJCH NMFHh-15 Eidemlias Dallas T
Mor: NJCH Tig
Viltfinner egenprestasjon: 114,12
Egne stand: 25
Makkers stand: 12
Viltfinnerindeks: 109
Jaktlystindeks: 109
Tomstand %: 13
Jaktprøvestarter: 50
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Terje Steinsund
Oppdretter: Terje Steinsund
Distrikt: Nordland


 

SkoglykkasNovaNUCH Skoglykkas Nova NO53516/13
Far: N S UCH Skoglykkas Totti
Mor: NUCH Skoglykkas Tyra
Viltfinner egenprestasjon: 111,78
Egne stand: 19
Makkers stand: 8
Viltfinnerindeks: 101
Jaktlystindeks: 100
Tomstand %: 5
Jaktprøvestarter: 32
Antall avkom Norge: 8
HD: A
Eier: Rolf Inge Eidsvåg
Oppdretter: Rolf Inge Eidsvåg
Distrikt: Trøndelag

SkipsfjordhonasCBoltNJCH Skipsfjordhønas C Bolt NO57408/11
Far: Jutevatnets Cox
Mor: Skipsfjordhønas Texi
Viltfinner egenprestasjon: 113,92
Egne stand: 37
Makkers stand: 21
Viltfinnerindeks: 105
Jaktlystindeks: 103
Tomstand %: 23
Jaktprøvestarter: 85
Antall avkom Norge: 27
HD: A
Eier: Wiggo Ditlefsen
Oppdretter: Wiggo Ditlefsen
Distrikt: Troms og FinnmarkOrntuasHFlickaNJCH Ørntuas H Flicka NO44985/11
Far: Jutevatnets Cox
Mor: NJCH Ørntuas C Rypa
Viltfinner egenprestasjon: 110,64
Egne stand: 51
Makkers stand: 36
Viltfinnerindeks: 111
Jaktlystindeks: 109
Tomstand %: 22
Jaktprøvestarter: 97
Antall avkom Norge: 8
HD: B
Eier: Rune Hoholm
Oppdretter: Rune Hoholm
Distrikt: Troms/Finnmark


 

OrntuasHMilleNJCH Ørntuas H Mille NO44983/11
Far: Jutevatnets Cox
Mor: NJCH Ørntuas C Rypa
Viltfinner egenprestasjon: 114,21
Egne stand: 55
Makkers stand: 29
Viltfinnerindeks: 108
Jaktlystindeks: 104
Tomstand %: 20
Jaktprøvestarter: 104
Antall avkom Norge: 10
HD: A
Eier: Stian Henriksen
Oppdretter: Rune Hoholm
Distrikt: Troms/Finnmark

 

OrntuasITbirdØrntuas I Tbird NO43628/12
Far: NJCH Pointnics E I Point
Mor: NJCH Ørntuas E Nemi
Viltfinner egenprestasjon: 120,31
Egne stand: 18
Makkers stand: 5
Viltfinnerindeks: 109
Jaktlystindeks: 103
Tomstand %: 23
Jaktprøvestarter: 34
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Eivind Endresen
Oppdretter: Rune Hoholm
Distrikt: Vestlandet/Sør

 

 

 

OrntuasJuniNJCH Ørntuas J Juni NO44547/15
Far: NJCH Ohlsmyrens P Rocket Man
Mor: Ørntus I Ibis
Viltfinner egenprestasjon: 110,51
Egne stand: 28
Makkers stand: 15
Viltfinnerindeks: 111
Jaktlystindeks: 113
Tomstand %: 3
Jaktprøvestarter: 36
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Rune Hoholm
Oppdretter: Rune Hoholm
Distrikt: Troms/Finnmark