Invitasjon fra Nederlandske Pointerklub 80 årsjubileum