Invitasjon fra Finland til 125 års jubileumsutstilling