Generelle nyheter

Nye Elitehunder og Championater 2018

Lagt inn av NPK web Overordnet kategori: Norsk Pointerklub Opprettet fredag 08. juni 2018 00:41 Sist oppdatert tirsdag 12. juni 2018 21:03

AerisTpRoyalNPK Elitehund
Aeris Tp Royal SE18784/2013
Født:27.01.2013
Far: SEJCH Skipsfjordhønas Prinsen
Mor: Myrteigens Lilla Tøsen
HD: A

Jaktprøver:
2 x 2UK
1 x 1AK
2 x 2VK 
1 x 5VK
2 x 6VK

Beste Utstillinger:
26.05.2018 Lycksele Exc BK, 1BKK

Eier: Jan Svensson
Oppdretter: Roger Larsson
Distrikt: Sverige

BorgeflonsJlRaffzethNy Utstillingschamp
NUCH Borgeflons Jl Raffzeth S21070/2009
Født:01.02.2009
Far: Borgeflons Jäger Cs
Mor: CIB NUCH NORD V-06 SE U Borgeflons TN Lill
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1UK
2 x 2UK
1 x 3UK
1 x 1AK
1 x 2AK
1 x 3AK
3 x 1VK
2 x 2VK 
1 x 3VK
2 x 4VK
1.pl NM Lag Lavland individuelt

Beste Utstillinger:
12.06.2010 Varpe Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BTK, BIM
20.05.2017 Varpe Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BTK, BIM
13.04.2018 Dovrefjell Exc VTK, 1VTKK, CK, CERT, 1BTK, BIM

Eier: Øystein Dahl
Oppdretter: Eva Perman
Distrikt: Oslo Akershus

 

 

FjellrypasLmAlletsNPK Elitehund
Fjellrypas Lm Allets NO48095/14
Født: 05.07.2014
Far: NJCH Jutevatnets Makker
Mor: Fjellrypas Lilo
HD: B

Jaktprøver:
1 x 1AK

Beste Utstillinger:
10.05.2018 Jevnaker Exc BK, 2BKK, CK, R.CERT, 2BHK
24.06.2017 Varpe Exc AK, 1AKK, CK, 1BHK, BIM

Eier: Terje Samuelsen
Oppdretter: John Arvid Grande og Finn Larsen
Distrikt: Trøndelag

GaupskaretsPeggyNPK Elitehund
Gaupeskarets Peggy NO44183/15
Født: 11.05.2015
Far: Østagløttens Sifo
Mor: Laica Del Frangio
HD: B

Jaktprøver:
1 x 1UK
2 x 1AK Skog

Beste Utstillinger:
07.04.2018 Bergen Exc BK, 1BKK, CK, CERT, CACIB, 1BTK, BIR

Eier: Bengt Øvsttun
Oppdretter: Øystein Johnsen/Rebecca Engevik
Distrikt: Vestlandet SørGoldfingerAvVorPoint2NPK Elitehund
Goldfinger Av Vor-Point NO37290/14
Født: 07.03.2014
Far: N DK UCH NJCH NV-14 Barentsviddas C Donald
Mor: Trulte Av Vor-point
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1AK

Beste Utstillinger:
05.05.2018 Ørskogfjell Exc BK, 1BKK CK, R.CERT, 2BHK

Eier: Vegard Digernes
Oppdretter: Aslak Digernes
Distrikt: Vestlandet Nord


HalsenutensBfWilleNPK Elitehund
Halsenutens Bf Wille NO41258/15
Født: 02.05.2015
Far: NUCH Jutevatnets Birk
Mor: Lytingfjellets Frekka
HD: B

Jaktprøver:
4 x 1UK
1.pl finale Sør-Norsk Unghundmesterskap
1 x 1AK

Beste Utstillinger:
28.04.2018 Skien Exc BK, 2BKK, CK, R.CERT, 2BHK
24.06.2017 Bjåen Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BHK, BIM

Eier: Katrin Gonsholt
Oppdretter: Ingrid Margrethe og Svanhild Bjåen
Distrikt: Agder Telemark

JimsripasPirloNPK Elitehund
Jimsrypas Pirlo NO52025/14
Født: 23.09.2014
Far: NJCH Pointnics E I Point
Mor: NJCH NUCH Jimsrypas Kitty
HD: A

Jaktprøver:
2 x 1UK
1 x 3UK
1 x 1AK
1 x 2AK

Beste Utstillinger:
22.07.2017 Savalen Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BHK, BIR

Eier: Bjørn Smistad
Oppdretter: Jim Theodorsen
Distrikt: Trøndelag

 

KvitmosensZwTrollToraNPK Elitehund
Kvitmosens Zw Troll-tora NO44515/14
Født: 11.05.2014
Far: Ohlsmyrens P Whiter Shade Of Pale
Mor: Lykkekjerrets Ruske Zara
HD: B

Jaktprøver:
2 x 1UK
1 x 2UK
1 x 3UK
1 x 1AK
1 x 2AK
1 x 2VK

Beste Utstillinger:
28.01.2018 Raufoss Exc AK, 2AKK

Eier: Aud-Lise Jonassen
Oppdretter: Aud-Lise og Cato Jonassen
Distrikt: Oslo Akershus

MacVargsBWildcardNPK Elitehund og Utstillingshampion
S N UCH Mac Vargs B Wildcard SE13399/2013
Født: 14.12.2012
Far: N SE UCH Bjønnålias Point
Mor: INT. NORD BALT UCH, NORD V-10 Silverfosens Party Animal
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1UK
1 x 2UK
1 x 1AK

Beste Utstillinger:
17.04.2015 Lofsdalen Exc BK, 2BKK

Eier: Anna Zakrisson
Oppdretter: Monica Garbeklint
Distrikt: Sverige

 

MetrinelundsDakarNPK Elitehund
Metrinelunds Dakar DK05709/2012
Født: 21.03.2012
Far: DK UCH Metrinelunds Ricco
Mor: Metrinelunds Dorit
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1AK Skog

Beste Utstillinger:
03.06.2017 Vest-Agder Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BHK, BIM 

Eier: Edith Somdal
Oppdretter: Svend Buchhave
Distrikt: Agder Telemark

MyrteigensRickoNPK Elitehund
Myrteigens Ricko NO49035/15
Født: 26.06.2015
Far: Bjønnålias Jackpot
Mor: Myrteigens Uniqa Doll
HD: B

Jaktprøver:
2 x 1UK
1 x 1AK
1 x 2AK

Beste Utstillinger:
24.06.2017 Bjåen Exc BK, 2BKK 

Eier: Kjell Jørgen Steinsholm
Oppdretter: Terje Norheim, Bård Jystad, Dag Schjetne
Distrikt: Agder Telemark

RavnkloasCompisNPK Elitehund
Ravnkloas Compis NO50626/13
Født: 01.08.2013
Far: CIT NJCH Ohlsmyrens P Respect
Mor: Pimens B-kajsa
HD: A

Jaktprøver:
3 x 1UK
1 x 1AK
5 x 2AK
1 x 3AK

Beste Utstillinger:
24.05.2015 Bø Exc BK, 2BKK, CK, R.CERT, 2BHK 

Eier: Lars Petter Berg
Oppdretter: Inger-Lill Løkås Pedersen
Distrikt: Oslo Akershus

RavnkloasHjørdizNPK Elitehund
Ravnkloas D-hjørdiz NO36211/15
Født: 06.03.2015
Far: NUCH Jutevatnets Birk
Mor: Pimens B-kajsa
HD: A

Jaktprøver:
2 x 1UK
2 x 2UK
1 x 1AK

Beste Utstillinger:
09.06.2018 Alta Exc BK, 2BKK 

Eier: Christian Sletbakk
Oppdretter: Inger-Lill Løkås Pedersen
Distrikt: Troms Finnmark

 

RokkomborresABineNy Jaktchampion
NJCH Rokkomborres A Bine NO31017/14
Født: 11.01.2014
Far: NJCH NMFHh-15 Eidemlias Dallas T
Mor: NJCH Tig
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1UK
1 x 2UK
1 x 1AK
2 x 2AK
3 x 1VK
3 x 2VK
2 x 3VK
3 x CK

Beste Utstillinger:
21.06.2015 NKK Tromsø Exc BK, 1BKK 

Eier: Terje Steinsund
Oppdretter: Terje Steinsund
Distrikt: Nordland

 

SallirsTdBaltusNPK Elitehund
Sallirs Td Baltus NO38223/14
Født: 17.03.2014
Far: NJCH NMFHh-15 Eidemlias Dallas T
Mor: NUCH Ottorinos Tya
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1UK
1 x 2UK
1 x 1AK
2 x 2AK

Beste Utstillinger:
21.06.2015 NKK Tromsø Exc BK, 2BKK, CK, R.CERT, 4BHK 

Eier: Dag Håvard Hanssen Fører Magnus Børseth
Oppdretter: Dag Håvard Hanssen
Distrikt: Troms Finnmark

VlaklandsPerleNPK Elitehund
Vlaklands Perle NHSB3015211
Født: 11.08.2015
Far: Faro de la Tour Madeloc
Mor: Vlaklands Snow
HD: B

Jaktprøver:
1 x 1AK

Beste Utstillinger:
27.05.2018 Sande Exc BK, 1BKK, CK, CERT, 1BTK, BIM 

Eier: Anita Engen
Oppdretter: W.J.D vant Land 
Distrikt: Oslo Akershus


 

 

ØstagløttensLubaNorsk Dobbeltchamp 
NJCH NUCH Østagløttens Luba NO34862/13
Født: 24.01.2013
Far: NJCH Jutevatnets Makker
Mor: NUCH Østagløtten's Rosa Montana
HD: A

Jaktprøver:
1 x 1UK
1 x 2UK
1 x 1AK
1 x 2AK
5 x 1VK
4 x 2VK
2 x 3VK
2 x 5VK
1 x CK, 1 x CACIT

Beste Utstillinger:
05.05.18 Sørum Exc BK,1BKK,CK,CERT,1BTK,BIR
21.05.16 Fetsund Exc BK,1BKK,CK,CERT,1BTK,BIR
02.05.15 Fetsund Exc BK, 2BKK, CK R.CERT, 2BTK

Eier: Frode Stenerud
Oppdretter: Frode Stenerud
Distrikt: Oslo Akershus

 

Krav til NPK Elitehund
• HD status fri ( A eller B)
• 1 AK på jaktprøve
• Excelent BK eller 1.pr AK på utstilling
• Tisper max alder 8 år
• Hannhunder max alder 10 år
• Eier skal være medlem av Norsk Pointerklub

Kravet for NUCH(Utstillingschampionat):
• HD status kjent
• 1 AK på jaktprøve
• 3 x Cert på utstilling
• 2 x Cert på utstilling og 1VK på jaktprøve

Kravet for NJCH(Jaktchampionat):
Kravet for NUCH(Utstillingschampionat):
• HD status kjent
• 1 AK på jaktprøve
• Verry Good på utstilling
• 25 Championatpoeng fra jaktpøver
• 1 x CACIT eller 3 x CK fra jaktprøver