Innkaling til møte i distrikt Hedmark og Oppland

Innkaller til distriktsmøte Tisdag 8 mai kl 18.00

Agenda:

Gjennomgang av saksliste for Ordinært Representantskapsmøte.
Distriktets aktiviteter, hjelp til gjennomføring.
Diverse.

I år vil møtet bli avholdt i Multi-Bygg AS sine lokaler.

Adresse Jemtlandsvegen 8. 2381 Brumunddal

Våre sponsorer