Styret og tillitsvalgte i NPK

Verv

Navn

Telefon

E-post

Adresse

Sekretær/medlemsservice

Karianne Kayser

473 79 247

karianne.kayser@gmail.com

Moldalia 28B
5267 Espeland

Styreleder

Sven Tore Kittilsen

991 59 941

sve-k@online.no

Gregorius Dagssons gate 6, 3746 Skien

Nestleder

Marianne Sagstad

995 79 489

marianne.sagstad1@bkkfiber.no 

Vardevegen 10, 5353 Straume

Styremedlemmer

Torstein Dehn

971 99 762

tdehn@nordic-maritime.no

Sakariasveien  35 D, 0758 OSLO

 

Wiggo Ditlefsen

 907 20 099

wditlefsen@gmail.com 


Kløvervegen 18, 9016 TROMSØ

Varamedlemmer

 
Bente Indergård

991 08 182

 
bente.indergaard@gmail.com

Morausta 3
2647 Sør-Frogn

 

Leiv Jonny Weum

415 33 365 

leiv.jonny.weum@gmail.com 

Avlsrådsleder

Kjetil Kirkhus

975 38 311

kjetil_kirkhus@hotmail.com

avlsraadet@pointer.no

Justlia 9

4634 Kristiansand S

Avlsrådsmedlemmer

Isa Merete Sørli

916 23 110

isa.merete.sorli@neasonline.no

Skjelbuktveien 32,
6525 Frei

 

Bente Bergersen

  

904 05 250 

bente.bergersen@gmail.com

Korserudlinna 213, 2730 LUNNER

 

Tore Husebø

950 39 297

tore.husebo@certego.no 

Kasserer

Per Dahle

948 39 950

per.dahle@online.no

Tiurveien 1

1640 Råde

Webansvarlige

Inger Johanne Bergseng

918 00 780

webansvarlig@pointer.no

ijb@rederi.no

Anton Tschudisvei 43, 1344 Haslum

 

Erlend Opdahl

982 19 360

erlendo@gmail.com

Grindbakken 36, 0764 Oslo

 

Ingrid Margrethe Bjåen

 

47 05 19 47

ingrid_margrethe@hotmail.com

Bjåvegen 32 ,
4755 Hovden 

Sponsoransvarlig

Torstein Dehn

971 99 762

tdehn@nordic-maritime.no 

Sakariasveien  35D, 0758 OSLO

Redaktør Fuglehunden

Inger-Lill Løkås Pedersen

416 75 716

Inger-lill@nordtroms.net

Goppa 20, 9152 SØRKJOSEN

Jaktprøvekritikker og utstillingskritikker sendes til  Eva Solli  900 93 077 evaj.solli@gmail.com Torvgt. 21 
7332 Løkken Verk

Materialforvalter

Ketil Aune

959 67 600

ketaune@online.no

Alstadvegen 131
7510  Skatval

Distriktsrepresentanter:

Østfold

Terje Pedersen

950 59 202

dr-ostfold@pointer.noOslo/Akershus

Lars Petter Berg

99274994

dr-oa@pointer.no

lp.berg1@gmail.com

 

Søndre Borgen 21A, 1388 Borgen

Hedmark/Oppland

Gjermund Dale

 91770318

gjermund_dale@hotmail.com

dr-hedopp@pointer.no

Dalbyvegen 53
2386 Brummundal

Buskerud/Vestfold

Ulf Thorstein Jørgensen


916 51 100

ulfthorsteinjørgensen@gmail.com

dr-buskerudvestfold@pointer.no

Røedsåsen 30 
3480 Filtvet

Agder/Telemark

Kjetil Kirkhus

975 38 311

kjetil_kirkhus@hotmail.com

dr-agdertelemark@pointer.no

Justlia 9
4634 Kristiansand S

Vestlandet Sør

Steffen Endresen Søreng

415 07 319

steffen.soreng@yahoo.no

dr-vestlandetsor@pointer.no

Heigreveien 479 4312 Sandnes

Vestlandet Nord

Ståle Lingaas

936 72 339

staale81@hotmail.com

dr-vestlandetnord@pointer.no

Inste Hankane 39, 6020 Ålesund

Trøndelag

Steinar Volden

924 13 116

steinar.volden@meraker-kurbad.no 

dr-trondelag@pointer.no

Tømmermoveien 47, 7530 Meråker

Nordland

Morten Jenssen

473 23 881

dr-nordland@pointer.no

Haug
8289 Egelsøya

Troms/Finnmark

Jon Dagfinn Aspenes

906 67 929

jon-dasp@online.no

dr-tromsfinnmark@pointer.no


Kilhusveien 14,
9403 Harstad
 

 

Våre sponsorer