Bli medlem i Norsk Pointerklub
Medlemstyper: A-medlemskap til kr 500,- som inneholder 6 nummer av Fuglehunden og NPK's Årbok. B-medlemskap til kr 200,- som inneholder NPK's Årbok. For både A- og B-medlemskap kommer grunnkontingent til Norsk Kennel Klub på kr 220,- i tillegg. Den inkluderer også 4 nummer av Hundesport.