Godkjenning av årsregnskap 2019

30. april 2020
Godkjenning av årsregnskap 2019

Til medlemmer i NPK 29.04.2020 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP 2019   Situasjonen rundt pandemien Korona har ført til at NPK har vært nødt til å utsette RS. Det skaper utfordring knyttet...

Pointerkalenderen

30. mars 2020
Pointerkalenderen

Arbeidet med å velge bilder for pointerkalenderen 2021 er i gang, men vi trenger flere bidrag! 

Flytting av representenskapsmøte

26. mars 2020
Flytting av  representenskapsmøte

Pågrunn av korona pandemien har styre besluttet å flytte DK og RS til helgen 27-28/6, forhåpentlig i forbindelse med midt norsk pointertreff på Hagaseter. Endelig sted vil bli annonsert.  ...

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)  2020 - 2025, Høringsfrist RAS-dokument utsatt til 1 mai.

10. mars 2020
Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)  2020 - 2025, Høringsfrist RAS-dokument utsatt til 1 mai.

Høringsfrist RAS-dokument utsatt til 1 mai.  På styremøte i går ble besluttet at frist for kommentarer på RAS-dokumentet, som er lagt ut til høring, er utsatt til 1 mai.  Dette...

NY FORLØPIG DATO !! RS 2020

17. januar 2020
NY FORLØPIG DATO !! RS 2020

På styremøte Onsdag 18.03.2020 ble følgende vedtak fattet:  RS utsettes og foreløpig forslag er å prøve RS gjennomført en dag ifm  Midt-Norsk Pointertreff på Hageseter. Rundt 28 juni.  Om dette...

Informasjon fra NPK’s valgkomité 2020

14. januar 2020
Informasjon fra NPK’s valgkomité 2020

Valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne aktuelle kandidater til de enkelte verv på nasjonalt nivå i NPK. Er du medlem i NPK og kan tenke deg et verv,...

Verving av valpekjøpere

14. november 2018
Verving av valpekjøpere

  Som et ledd i å rekruttere nye medlemmer i NPK har styret vedtatt at nye medlemmer som er vervet av oppdretter får gratis medlemskap i NPK ut det første...

« »

Avlsrådet

Henvendelse til avlsrådet rettes på mail til : avlsraadet@pointer.no

 

I henhold til NPKs lover skal Avlsrådet :

· arbeide for Pointerens utvikling og foredling som jakthund · arbeide for en standardisering av pointeren som en edel type etter rasestandarden.
· råd og veiledning i avlsspørsmål
· utarbeide norske kommentarer til rasestandarden
· valpeformidling
· utstillinger og unghundfremvisninger
· fuglehundprøver
· møter, tidsskrifter og sirkulærer
· å arbeide for riktig behandling av hunder
· å påse at hundesporten drives i verdig former, samt andre tiltak som antas å tjene formålet.
NPK har v/representantskapet i 1997 definert hovedmålet vedr. avlspolitikken slik:
· ”Flest mulig skal holde nivå til 1.Pr. på jaktprøve.” Som en konsekvens av dette ble det da bestemt at grunnlaget for avl og statistikk vedr. måling av avlsresultater skal være premieverdier på jaktprøve.
· ” Den genetiske bredden skal opprettholdes og helst økes, samtidig som de nordiske blodslinjer skal ivaretas på en forsvarlig måte.

 

Vinner AC 2019

Vinner av Arctic Cup 2019 

Ørntuas L Luminara Unduli og Tommy Samuelsberg

 

3. premie Arctic Cup

Ørntuas L Nova og Geir-Vidar Pettersen

 

Broren deres Ørntuas L Xzibit til Stine Marie Pedersen og Morten Jensen oppnådde 1.UK under samme prøve i Alta.

 

 

 

Styre, avlsråd og hele pointernorge gratulerer så mye til eiere og oppdretter! 

 

Bilde lånt av oppdretter Rune Hoholm. 

 

Underkategorier

 

Avlsrådet består av :

Terje Steinsund Leder
Isa Mette Sørli Statistikkansvarlig
Dag Håvard Hansen Medlem 
Tore Husebø Medlem

Henvendelse til avlsrådet rettes på mail til : avlsraadet@pointer.no

 

I henhold til NPKs lover skal Avlsrådet :

· arbeide for Pointerens utvikling og foredling som jakthund · arbeide for en standardisering av pointeren som en edel type etter rasestandarden.
· råd og veiledning i avlsspørsmål
· utarbeide norske kommentarer til rasestandarden
· valpeformidling
· utstillinger og unghundfremvisninger
· fuglehundprøver
· møter, tidsskrifter og sirkulærer
· å arbeide for riktig behandling av hunder
· å påse at hundesporten drives i verdig former, samt andre tiltak som antas å tjene formålet.

Norsk Pointerklubb iverksette i 2013 et arbeid med å utvikle en Rasespesifikk avlsstrategi for
pointeren. Styret har delegert dette arbeid til klubbens avlsråd, som igjen har søkt å involvere større
deler av klubben i arbeidet. Strategien er vedtatt som RAS – Rasespesifikk avlsstrategi for norsk
pointer på klubbens representantskapsmøte 2015.

Dokumentet RAS kan lastes ned og leser HER

Her finner du NPKs standard kjøpekontrakt

Norsk Pointerklub v/avlsrådet har ansvar for utregning av poengsum og kåring av:

·         Årets kombinasjonshund; ”Fly-pokalen” 
·         AR har ansvaret for tildelingen av Anders Wassbergs Oppdretterpris
·         AR har i samarbeid med  en representant fra familien Delphin ansvaret for tildelingen av Agnes Delphins Oppdretterpris (se statutter)
·         Njords Derbystatuett  tildelt eieren av beste plasserte pointer i Derbyfinalen.

Nedenfor finner du stattutter og alle vinnerne av de respektive æresbevisningene

NPK kårer hvert år:

• Årets Pointer basert på Chamiponatpoeng
• Årets unghund basert på pointercupen
• Vinnere av pointercupen, høyfjell vinter, høyfjell høst, lavland og skog
• Årets utstillingshund
• Kennel Oksbys vandrepokal
• Wassbergprisen
• Delphinprisen

Og følgende kåringer er styrets ansvar:
• Skade-prisen
• Margrethe begeret

Statutter for kåring av årets pointer og årets ung pointer.

Årets pointer: Eier skal være medlem av NPK i det tidsrom poengene oppnås. Hunden skal være registrert fri for HD. De 5-fem beste resultatene i UK/AK/VK oppnådd i Norge legges til grunn, i tillegg til høystatusløpene i Norge. Årets pointer kåres etter championatreglene. Ved lik poengsum gjelder flest førstepriser, både i UK/AK og VK som er tellende etter ch.reglene.Ved likt antall førstepriser gjelder færrest starter.

Årets ungpointer kåres etter reglene i Pointercupen.

Det samme gjelder de ærestitler; Årets pointer høyfjell vinter, Årets pointer høyfjell høst, Årets pointer lavland og Årets pointer skog.

HUSK!!
Eier er selv ansvarlig for at resultatene sendes til avlsrådet innen 15.desember.

Norsk Pointer Klub har siden 2008 i samarbeid med 6 andre raseklubber for stående fuglehunder (NGK, NISK, NVK, NBK, NWK og NMLK),
fått utarbeidet avlsindekser for egenskapene jaktlyst, viltfinnerevne og HD.
Indeksene er statistiske estimat på hvor godt en hund vil avle med hensyn til disse 3 egenskapene,
og er i mindre grad et uttrykk for hundens egenprestasjoner på jaktprøve.
For de hundene som har mange avkom med egne resultater, vil indeksene være et uttrykk for hvor godt de har avlet.

Indeksene beregnes ved hjelp av data fra DogWeb (slektskapsinformasjon fra stamtavlene og resultater fra jaktprøvene og HD-undersøkelsene).
Indeksene er ikke statiske, men vil endres i takt med at det foreligger nye opplysninger om hunden selv og dens slektninger.
Opplysninger fra databasen blir hentet ut 2 ganger i året for nye indeksberegninger, etter høstprøvene og etter vinterprøvene.

Det blir beregnet indekser for alle hundene i databasen (ca 14.000), men NPK's representantskap har besluttet at kun indeksene for de hundene
med minst 3 jaktprøvestarter og med indeks over 100,5 for enten jaktlyst eller viltfinnerevne, skal publiseres.
Likeledes at indekslisten skal sorteres etter registreringsnummer.
Link til de publiserte listene finnes nedenfor.

Siste indeksliste i excel-format eller indekser for enkelthunder som ikke står på den publiserte listen, kan fås ved henvendelse til avlsraadet@pointer.no

Vil du vite mer om indeksene, trykk linken til "Orientering om avlsindeksene". (Finnes også som egen artikkel under)

Årsrapporten fra Avlrådet er en oppsummering av årene sett under ett.

På denne linken finner dere Rasespesifikk avlstrategi for NPK:

Rasespesifikk avlstrategi(RAS) for NPK

AVL og HELSE pr 31.12.17

Vi håper så mange som mulig leser denne og gjerne gir kommentarer til avlsraadet@pointer.no.  

På denne linken finner dere Rasekompendie for Pointeren:

Oppdatert raskompendie 2013

Totalt viltfinnerindeks og tomstandsprosent i henhold til RAS er:

Oppdatert dato      Viltfinnerevne     Tomstandsprosent   Gjennomsnittlige jaktlyst
2. kvart. 2019 108,14 28,23 % 4,59
1. kvart. 2019 108,32 28,17 %  
4. kvart. 2018 108,16 28,38 %  
3. kvart. 2018 108,14 27,80 %  
2. kvart. 2018 108,17 28,95 %  
1. kvart. 2018 108,44 29,49 %  
4. kvart. 2017 108,46 29,69 %  
3. kvart. 2017 108,41 29,49 %  
2. kvart. 2017 108,36 30,04 %  
1. kvart. 2017 108,23 30,24 %  
4. kvart. 2016 108,06 30,39 %  
3. kvart. 2016 108,33 30,15 %  
2. kvart. 2016 108,16 30,24 %  
1. kvart. 2016 108,16 30,61 %  
4. kvart. 2015 108,19 30,67 %  
3. kvart. 2015 108,26 30,41 %  
2. kvart. 2015 107,93 30,24 %  
1. kvart. 2015 108,08 30,29 %  
1.1 2015 107,95 30,41 %  Instagram (#norskpointerklub ,#norskpointerklubb)

Våre sponsorer

Nyheter fra distriktene

Thumbnail Det ble en annerledes vinter for alle som er interessert i jaktprøver. Mens vi teller ned til høstens jaktprøver, kan vi mimre om og glede oss over de resultatene som trønderpointerne faktisk...
Midt-Norsk pointertreff
mandag 25. mai 2020
Thumbnail Midt-Norsk pointertreff på Hageseter turisthytte på Dovre er et tradisjonsrikt treff som har blitt arrangert siden 1980-tallet. Arrangementet finner som regel sted rundt sankthans, og er et...
Unghundfremvisning 10. juni
torsdag 21. mai 2020
Thumbnail Velkommen til Unghundfremvisning Onsdag 10. juni. kl 18:00 Adresse: Sørkedalsveien 1064, 0758 Oslo Dette er for hunder fra 4 til 24 mnd. Dommer: Trond Olsen
Thumbnail Treningen med instruksjon er begrenset til antall. max 10 som i fjor. Og man prioriterer de yngste og uskolerte. Av både 2- og 4-beinte. Derfor gjelder påmelding etter først til mølla prinsippet....
Thumbnail Oppstart 11 MAI: Kurset går over 8 kvelder g");">📷Det blir ny runde med dressurkurs! Christer Wallerby er kaptein og kurset egner seg for både nybegynnere og de som vil friske opp litt. Påmelding...
Thumbnail 9 mars kl 1800 møtte 5 ivrige medlemmer opp på årsmøtet på Biri. Flere hadde også gitt beskjed om at de dessverre ikke kunne komme pga jobb og sykdom.  Hva gjennomgikk vi på møtet? - Hva har skjedd i...
Thumbnail Norsk Pointerklub Agder/Telemark og NJFF Aust-Agder inviterer til treningssamling på Bjåen 20-22 mars 2020.
Prøvehelga 7. - 8. Mars 2020
lørdag 07. mars 2020
Thumbnail Denne helga er det Lofotprøven i regi av Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb og Arnøyaprøven i regi av Nord Troms Fuglehundklubb som arrangeres her i nord. Noen gutter er virkelig i støtet eller i...

Generelle nyheter

Nordisk Pointermatch 2020
onsdag 20. mai 2020
Thumbnail Välkommen till Lappo och Nordisk Pointermatch i oktober 2020! Planerna på att arrangera Nordisk Pointermatch framskrider trots allt. Här är information som stöd för er planering: Vi önskar att lagen...
Krise i NKK
mandag 27. april 2020
Thumbnail NKK er i krise NPK vil styrebehandle denne saken på neste styremøte.Du kan lese mer om dette her 
NPK avlyser pointertreffene
lørdag 18. april 2020
Thumbnail Norsk Pointerklub må ta en tung avgjørelse å avlyse alle sin arrangementer når det gjelder «Treffene» med utstillinger i 2020. Treffene er jo noe av det viktigste vi har, her samles vi og har det...
Påmelding Norsk Derby 20.8,2020
fredag 27. mars 2020
Thumbnail Situasjonen rundt COVID-19 har endret seg noe, og FKF har derfor søkt NJK om utvidet påmeldingsfrist  Denne søknaden er blitt innvilget, og påmeldingsfristen er endret fra 1.5. til 20.8.2020....
Ny klubbredaktør NPK Fuglehunden
onsdag 25. mars 2020
Thumbnail Med skrekkblandet fryd skal jeg ta over som klubbredaktør for NPK i bladet Fuglehunden. Inger-Lill har gjort en strålende jobb for NPK i mange år, og har lagt lista høyt for kommende redaktører....
Thumbnail Ny Elitehund Aeris Tp Skott  SE 13432/2016Født 14.12.2015HD: AFar: Skipsfjordhöna's Prinsen S22777/2005Mor: Myrteigen's Lilla Tösen SE51594/2010Jaktprøve: 1 ukl HP1 ökl2 ökl3:a skl1 skl...
Thumbnail Invitasjon og påmelding finner du her   
Uttak NM Lag Vinter 2020
torsdag 26. mars 2020
Thumbnail Vintersesongen er i gang og pointere som oppnår VK premier på prøvene før NM Vinter på Andøya har alle mulighet til å kvalifisere seg til NM Lag Vinter. Foreløpig status finner dere i tabellen...

Styre/avlsråd

Thumbnail Her finner dere info om Tomstandsprosent, viltfinnerevne og rasens gjennomsnittlige jaktlyst - 1.kvartal 2020 Forklaringen for tomstandsprosent, viltfinnerevne og rasens gjennomsnittlige jaktlyst ...
Referat fra styremøte 29.04.20
mandag 04. mai 2020
Thumbnail Referat fra styremøte 29.04.20 finnes her   
Referat fra styremøte 18.03.20
søndag 22. mars 2020
Thumbnail Referat fra styremøte 18.03.20 finnes her   
Referat fra styremøte 12.02.20
tirsdag 18. februar 2020
Thumbnail Referat fra styremøte 12.02.20 finnes her 
Referat fra styremøte 25.01.20
tirsdag 04. februar 2020
Thumbnail Referat fra styremøte 25.01.20 finnes her...
Thumbnail Referat fra felles avlskonferanse og NPK avlskonferanse finnes her   
Referat fra styremøte 15.01.20
mandag 20. januar 2020
Thumbnail Referat fra styremøte 15.01.20 finnes her 
Thumbnail Under RS i Trondheim i mai 2019 ble det stemt frem en endring i poengene for pointercuppen UK.  Disse skulle tre i kraft fra 01.01.2020.  Statuene er nå følgende:  Kåring av årets ungpointer basert på...