Avlsrådet

Henvendelse til avlsrådet rettes på mail til : avlsraadet@pointer.no

 

I henhold til NPKs lover skal Avlsrådet :

· arbeide for Pointerens utvikling og foredling som jakthund · arbeide for en standardisering av pointeren som en edel type etter rasestandarden.
· råd og veiledning i avlsspørsmål
· utarbeide norske kommentarer til rasestandarden
· valpeformidling
· utstillinger og unghundfremvisninger
· fuglehundprøver
· møter, tidsskrifter og sirkulærer
· å arbeide for riktig behandling av hunder
· å påse at hundesporten drives i verdig former, samt andre tiltak som antas å tjene formålet.
NPK har v/representantskapet i 1997 definert hovedmålet vedr. avlspolitikken slik:
· ”Flest mulig skal holde nivå til 1.Pr. på jaktprøve.” Som en konsekvens av dette ble det da bestemt at grunnlaget for avl og statistikk vedr. måling av avlsresultater skal være premieverdier på jaktprøve.
· ” Den genetiske bredden skal opprettholdes og helst økes, samtidig som de nordiske blodslinjer skal ivaretas på en forsvarlig måte.

 

Vinner AC 2019

Vinner av Arctic Cup 2019 

Ørntuas L Luminara Unduli og Tommy Samuelsberg

 

3. premie Arctic Cup

Ørntuas L Nova og Geir-Vidar Pettersen

 

Broren deres Ørntuas L Xzibit til Stine Marie Pedersen og Morten Jensen oppnådde 1.UK under samme prøve i Alta.

 

 

 

Styre, avlsråd og hele pointernorge gratulerer så mye til eiere og oppdretter! 

 

Bilde lånt av oppdretter Rune Hoholm. 

 

Underkategorier

 

Avlsrådet består av :

Terje Steinsund Leder
Isa Mette Sørli Statistikkansvarlig
Dag Håvard Hansen Medlem 
Tore Husebø Medlem

Henvendelse til avlsrådet rettes på mail til : avlsraadet@pointer.no

 

I henhold til NPKs lover skal Avlsrådet :

· arbeide for Pointerens utvikling og foredling som jakthund · arbeide for en standardisering av pointeren som en edel type etter rasestandarden.
· råd og veiledning i avlsspørsmål
· utarbeide norske kommentarer til rasestandarden
· valpeformidling
· utstillinger og unghundfremvisninger
· fuglehundprøver
· møter, tidsskrifter og sirkulærer
· å arbeide for riktig behandling av hunder
· å påse at hundesporten drives i verdig former, samt andre tiltak som antas å tjene formålet.

Norsk Pointerklubb iverksette i 2013 et arbeid med å utvikle en Rasespesifikk avlsstrategi for
pointeren. Styret har delegert dette arbeid til klubbens avlsråd, som igjen har søkt å involvere større
deler av klubben i arbeidet. Strategien er vedtatt som RAS – Rasespesifikk avlsstrategi for norsk
pointer på klubbens representantskapsmøte 2015 og 2020.

Dokumentet RAS som er vedtatt på RS 2020 kan lastes ned HER.

Her finner du NPKs standard kjøpekontrakt

Norsk Pointerklub v/avlsrådet har ansvar for utregning av poengsum og kåring av:

·         Årets kombinasjonshund; ”Fly-pokalen” 
·         AR har ansvaret for tildelingen av Anders Wassbergs Oppdretterpris
·         AR har i samarbeid med  en representant fra familien Delphin ansvaret for tildelingen av Agnes Delphins Oppdretterpris (se statutter)
·         Njords Derbystatuett  tildelt eieren av beste plasserte pointer i Derbyfinalen.

Nedenfor finner du stattutter og alle vinnerne av de respektive æresbevisningene

NPK kårer hvert år:

• Årets Pointer basert på Chamiponatpoeng
• Årets unghund basert på pointercupen
• Vinnere av pointercupen, høyfjell vinter, høyfjell høst, lavland og skog
• Årets utstillingshund
• Kennel Oksbys vandrepokal
• Wassbergprisen
• Delphinprisen

Og følgende kåringer er styrets ansvar:
• Skade-prisen
• Margrethe begeret

Statutter for kåring av årets pointer og årets ung pointer.

Årets pointer: Eier skal være medlem av NPK i det tidsrom poengene oppnås. Hunden skal være registrert fri for HD. De 5-fem beste resultatene i UK/AK/VK oppnådd i Norge legges til grunn, i tillegg til høystatusløpene i Norge. Årets pointer kåres etter championatreglene. Ved lik poengsum gjelder flest førstepriser, både i UK/AK og VK som er tellende etter ch.reglene.Ved likt antall førstepriser gjelder færrest starter.

Årets ungpointer kåres etter reglene i Pointercupen.

Det samme gjelder de ærestitler; Årets pointer høyfjell vinter, Årets pointer høyfjell høst, Årets pointer lavland og Årets pointer skog.

HUSK!!
Eier er selv ansvarlig for at resultatene sendes til avlsrådet innen 15.desember.

Norsk Pointer Klub har siden 2008 i samarbeid med 6 andre raseklubber for stående fuglehunder (NGK, NISK, NVK, NBK, NWK og NMLK),
fått utarbeidet avlsindekser for egenskapene jaktlyst, viltfinnerevne og HD.
Indeksene er statistiske estimat på hvor godt en hund vil avle med hensyn til disse 3 egenskapene,
og er i mindre grad et uttrykk for hundens egenprestasjoner på jaktprøve.
For de hundene som har mange avkom med egne resultater, vil indeksene være et uttrykk for hvor godt de har avlet.

Indeksene beregnes ved hjelp av data fra DogWeb (slektskapsinformasjon fra stamtavlene og resultater fra jaktprøvene og HD-undersøkelsene).
Indeksene er ikke statiske, men vil endres i takt med at det foreligger nye opplysninger om hunden selv og dens slektninger.
Opplysninger fra databasen blir hentet ut 2 ganger i året for nye indeksberegninger, etter høstprøvene og etter vinterprøvene.

Det blir beregnet indekser for alle hundene i databasen (ca 14.000), men NPK's representantskap har besluttet at kun indeksene for de hundene
med minst 3 jaktprøvestarter og med indeks over 100,5 for enten jaktlyst eller viltfinnerevne, skal publiseres.
Likeledes at indekslisten skal sorteres etter registreringsnummer.
Link til de publiserte listene finnes nedenfor.

Siste indeksliste i excel-format eller indekser for enkelthunder som ikke står på den publiserte listen, kan fås ved henvendelse til avlsraadet@pointer.no

Vil du vite mer om indeksene, trykk linken til "Orientering om avlsindeksene". (Finnes også som egen artikkel under)

Årsrapporten fra Avlrådet er en oppsummering av årene sett under ett.

På denne linken finner dere Rasespesifikk avlstrategi for NPK:

Rasespesifikk avlstrategi(RAS) for NPK 2020-2025

AVL og HELSE pr 31.12.17

Vi håper så mange som mulig leser denne og gjerne gir kommentarer til avlsraadet@pointer.no.  

På denne linken finner dere Rasekompendie for Pointeren:

Oppdatert raskompendie 2013

Totalt viltfinnerindeks og tomstandsprosent i henhold til RAS er:

Oppdatert dato      Viltfinnerevne     Tomstandsprosent   Gjennomsnittlige jaktlyst
2. kvart. 2019 108,14 28,23 % 4,59
1. kvart. 2019 108,32 28,17 %  
4. kvart. 2018 108,16 28,38 %  
3. kvart. 2018 108,14 27,80 %  
2. kvart. 2018 108,17 28,95 %  
1. kvart. 2018 108,44 29,49 %  
4. kvart. 2017 108,46 29,69 %  
3. kvart. 2017 108,41 29,49 %  
2. kvart. 2017 108,36 30,04 %  
1. kvart. 2017 108,23 30,24 %  
4. kvart. 2016 108,06 30,39 %  
3. kvart. 2016 108,33 30,15 %  
2. kvart. 2016 108,16 30,24 %  
1. kvart. 2016 108,16 30,61 %  
4. kvart. 2015 108,19 30,67 %  
3. kvart. 2015 108,26 30,41 %  
2. kvart. 2015 107,93 30,24 %  
1. kvart. 2015 108,08 30,29 %  
1.1 2015 107,95 30,41 %  Våre sponsorer