Distriktene

Hovedsiden for NPK's distrikter

DR skal sammenkalle distrikts medlemmer til møte eller på annen måte informerer medlemmene om viktige saker vedrørende rasen og driften av NPK, og fremme distriktets synspunkter for representatnskapsmøtet og/eller styret.
DR skal i overensstemmelse med representatskapets retningslinjer, klubbens lover og formålsparagraf arbeide for Pointerens utvikling og foredling som jakthund. Ditriktsrpresentanten har et spesielt ansvar for rasens utbredelse i sin region.
DR skal bistå distriktets medlemmer og eventuelt klubber det er naturlig å samarbeide med i saker som vedrører Pointeren og NPK.
DR har et særskilt ansvar for oppfølgning av nye medlemmer med veiledning, råd og informasjon.DR skal holde seg orientert om medlemmenes aktivitet i sitt distrikt og rapportere jevnlig til NPK's redaktør i Fuglehunden og IT ansvarlig, om resultater, arrangementer og andre aktiviteter i distriktet. Rapporteringen til redaktørene kan skje ved at det lages en distriktsrapport eller at det lages en artikkel. Send gjerne med bilder!!!
DR skal også bistå Avlsrådet ved å rapportere om saker av betydning for avlsarbeidet. 

Midt-Norsk Pointertreff på Hagesæter

 

Den 22-24 juni ønskes pointerfolket velkommen til Midt-Norsk Pointertreff på Hagesæter. Forsommerens vakreste eventyr for pointerfolket ? Familievennlig og sosialt.

Foreløpig program:

Fredag kl. 20: Vi møtes i peisestua på fjellstua. Lundhags viser fram sine produkter for salg.

Lørdag kl. 10. Utstilling. Dommer: Trond Olsen. Påmelding via web ( Se  NKK/Terminlister/Utstilling), innen den 1. juni. Tispebedømmelse, hvalpeshow, barn og hund, hanhundbedømmelse i nevnte rekkefølge. Påmelding til hvalpeshow og barn og hund gjøres i sekretariatet.

Aktiviteter for barn.

Utdeling av priser for årets hunder i 2017.

               Grillfest i partytelt. Ta med mat og passende drikke. Loddsalg med flotte premier.MidtNorskPointertreff

Søndag: Apportkonkurranse. Autorisert dommer. Mulighet for å ta apportbevis. Påmelding   kr. 50,- i sekretariatet.

Ved behov for overnatting: Kontakt Hagesæter på tlf.nr. 61242960. God kapasitet for campingvogn og telting. Fine felles sanitæranlegg.

Steinar Volden                                                                      Håvar Skinstad

DR-Trøndelag                                                                        DR-Hedmark og Oppland

Underkategorier

Distriktsrepresentant:

Terje Pedersen, tlf: 95059202 E-post: dr-ostfold@pointer.no

Aktivitetsplan Østfold
Jaktprøveresultater Østfold
1990-2015 2016 2017 2018

Utstillingsresultater Østfold
Finnes individuelt pr hund i NPK Datahound

Distriktsrepresentant

Anita Engen , tlf 911 05 739, Vestre Jansrud 26 1383 Asker

Mail: dr-oa@pointer.no


Medlemmer i styringsgruppa:

Omid Ashtari, kasserer  tlf.402 36 236 , omidashtari1@gmail.com

Cecilie Poulson Krogh , facebook-ansvarlig , tlf 980 09 828 , ceciliekrogh@mac.com

Torstein Dehn , materialforvalter , tlf 97199762 , tdehn@nordic-maritime.no

Aina  Marlen Lykke Brynildsen , tlf 404 95 605 , aina.brynildsen@gmail.com

Anita Engen , tlf 911 05 739 , anita.engen@vk.no

Ingvild Rysstad Slommerud  , tlf 452 23 944 , IngvildRysstad.Slommerud@backe.no

 

Aktivitetskalender distrikt Oslo/Akershus

Jaktprøveresultater Oslo Akershus
1990-2015 2016 2017 2018


Utstillingsresultater Oslo Akershus
Finnes individuelt pr hund i NPK Datahound

DR Kjetil KirkhusDistriktsrepresentant
Kjetil Kirkhus,  E-post: dr-agdertelemark@pointer.no Mob: 975 38 311
Styringsgruppe:
Olav A. Schrøder Tlf 957 01 685 / 37804236 E-post: olav@lytingfjellets.com
Ingrid Margrethe Bjåen Mob 470 51 947  E-post ingrid_margrethe@hotmail.com
 
 
 
 

Jaktprøveresultat Agder Telemark
 
Utstillingsresultat Agder Telemark
Finnes individuelt pr hund i NPK Datahound

Distriktsrepresentant

Ulf Thorstein Jørgensen, Røedsåsen 30, 3480 Filtvet Mob 916 51 100  E-post: dr-buskerudvestfold@pointer.no eller ulfthorsteinjorgensen@gmail.com 

Komite:

Hans Nordnæs hans.nordnaes@gmail.com 
Hanne Fevik hannefe@online.no

 

Aktivitetsplan Buskerud/Vestfold

Jaktprøveresultater Buskerud Vestfold

1990-2015 2016 2017 2018

Utstillingsresultater Buskerud Vestfold
Finnes individuelt pr hund i NPK Datahound

Her finn du aktivitetsplanen for Buskerud/Vestfold 2019

npk logo

Distriktsrepresentant

Gjermund Dale , Dalbyvegen 53, 2386 Brumunddal,   Telefon 91770318 E-post: dr-hedopp@pointer.no

Medlemmer i styringsgruppa:

Bente Indergård, Hardallsvegen 110, 2647 Sør-Fron.


Aktivitetsplan Hedmark/Oppland

Jaktprøveresultater Hedemark Oppland
1990-2015 2016 2017 2018

Utstillingsresultater Hedemark Oppland
Finnes individuelt pr hund i NPK Datahound

Distriktsrepresentant:

Tone Kanestrøm. 906 33 229,  e-post: dr-tromsfinnmark@pointer.no eller tone.kanestrom@tromso.kommune.no ,  Turistvegen 23 ,9020 Tromsdalen

Kontaktperson Øst-Finnmark: Bernt Eriksen 9800, Vadsø Tlf: 78 95 12 28 E-post: bernerik@online.no


Aktivitetsplan Troms/Finnmark

 

 

 


Jaktprøveresultater Nord Norge Nord
1990-2015 2016 2017 2018

Utstillingsresultater Nord Norge Nord
Finnes individuelt pr hund i NPK Datahound

DRNordlandMortenDistriktsrepresentant:

Morten Jenssen, Haug,  Postnr/sted: 8289 Egelsøya, Mob: 47323881, epost: dr-nordland@pointer.no eller gordon-gutten@hotmail.com


Aktivitetsplan Nordland

Jaktprøveresultater Nordland
1990-2015 2016 2017 2018

Utstillingsresultater Nordland
Finnes individuelt pr hund i NPK Datahound

Distriktsrepresentant

Rune Urke tlf. 98230690 e-post dr-vestlandetnord@pointer.no eller rune.urke@gmail.com


Aktivitetsplan Vestlandet Nord

Jaktprøveresultater Vestlandet Nord
1990-2015 2016 2017 2018

Utstillingsresultater Vestlandet Nord
Finnes individuelt pr hund i NPK Datahound

Distriktsrepresentant

Steffen Endresen Søreng, Hellerarmen 1B , 4052 Røyneberg Tlf 415 07 319. mail: dr-vestlandetsor@pointer.no eller steffen.soreng@yahoo.no 

Styringsgruppe:

Kjetil Olsen, pointerolsen@hotmail.com Tlf 994 46 840
Andreas Borcherding, a_borcherding@hotmail.com Tlf 992 01 213
Hans Nordnæs, hans.nordnaes@gmail.com Tlf 932 57 797

Aktivitetsplan Vestlandet Sør

Jaktprøveresultater Vestlandet Sør
1990-2015 2016 2017 2018

Utstillingsresultater Vestlandet Sør
Finnes individuelt pr hund i NPK Datahound

SteinarVolden

Steinar VoldenTømmermoveien 47, 7530 Meråker. Tlf.: 924 13 116, e-post: dr-trondelag@pointer.no eller steinar.volden@meraker-kurbad.no

Arbeidsgruppe:

Ingrid Rein, Veiesvegen 218, 7620 Skogn. Tlf.: 991 24 541, e-post: ingrid.rein@felleskjopet.no
 
Terje Bjugan, Ogndalsvegen 1577, 7718 Steinkjer. Tlf.: 415 57 163, e-post: tebjugan@online.no
 
Ragnhild Kvalheim, Grøtes vei 18A, 7517 Hell. Tlf.: 984 14 011, e-post: ragnhild.kvalheim@gmail.com
 
Kari Ellingsen, Engsetåsen 18, 7580 Selbu. Tlf.: 913 63 976, e-post: ivaelli@neanett.no

Birger Rønning, Meteorvegen 15A, 7036 Trondheim. Tlf.: 911 86 139, e-post: birger.ronning@risefr.no

Alexander Ystmark , tlf 407 29 040 , e-post ystmark666@gmail.com

 

  

Aktivitetsplan Trøndelag 
Jaktprøveresultater Trøndelag
1990-2015  2016 2017 2018


Utstillingsresultater Trøndelag
Finnes individuelt pr hund i NPK Datahound


Kontaktperson for nyheter fra Utland:

Terje Pedersen, Mob: 0047 95059202

E-post: dr-ostfold@pointer.no