Generelle nyheter 1

Da vår nåværende redaktør for pointersidene i Bladet Fuglehunden ønsker avløsning søker vi etter ny klubbredaktør.

Dette er en spennende jobb for deg som ønsker å ha førstehånds oversikt over det som rører seg på pointerfronten i landet, og for deg som ønsker å bidra for NPK. Nåværende redaktør innehar vervet fram mot årsmøtet i begynnelsen av mai, og bidrar gjerne med overlapping i en overgangsperiode.

NPK-redaktøren er en av totalt åtte klubbredaktører i Bladet Fuglehunden, og alle klubbredaktørene har en felles hovedredaktør for bladet.

Arbeidsoppgavene består i å sørge for at saker fra distriktene kommer inn til rett tid, og redigere disse før de sendes videre til trykkeriet. Det er distriktsrepresentantene, styret og avlsrådet som i hovedsak sender inn saker til bladet.

Ta kontakt med styret ved leder Sven Tore Kittilsen på mail sve-k@online.no dersom du har lyst til å overta dette spennende vervet.

NPK logo

NPK har vedtatt i RAS pkt 2.4.2 å etablere en liste over anbefalte individer til bruk i avl, og pr 30.06.19 er det godkjent 23 individer som innehar følgende kriterier:

• Dokumenterte viltfinneregenskaper(20 prøvestarter) viltfinnerevne egenprestasjon (EsM/MS) høyere enn gjennomsnitt for rasen(108,15 pr 31.12.18) samt viltfinnerindeks høyere enn 100.
  - Ved spesiell høy viltfinnerevne egenprestasjon ved mer enn 30 starter, kan krav til viltfinnerindeks fravikes.
• Jaktlyst høyere eller lik gjennomsnittet for rasen(4,43 pr 12.05.19)
• Tomstand% lavere eller lik gjennomsnittet for rasen(29,33% pr 31.12.18) 
• HD status fri ( A eller B)
• Egenerklæring fra eier relatert til mentalitet og helse
• 1 AK på jaktprøve 
• Very Good på utstilling
• Tisper max alder 8 år
• Hannhunder max alder 10 år
• Max 50 norskfødte valper etter seg
• Eier skal være medlem av Norsk Pointerklub

Ferdig utfyllt skjema sendes til e-post avlsraadet@pointer.no og der kan dere også be om å få skjemaet tilsendt hvis dere ikke finner det på nett.

EidemliasGeoNUCH Eidemlias Geo NO33814/14
Far: NUCH Eidemlias Dano
Mor: Eidemlias Raya
Jaktlyst egenprestasjon: 5,05
Viltfinner egenprestasjon: 111,10
Egne stand: 16
Makkers stand: 7
Viltfinnerindeks: 103
Tomstand %: 24
Jaktprøvestarter: 23
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Steinar Volden
Opdretter: Bjørnar og Liv Randi Eidem
Distrikt: Trøndelag

 

 EidemliasKeinEidemlias Kein NO33811/14

Far: NUCH Eidemlias Dano
Mor: Eidemlias Raya
Jaktlyst egenprestasjon: 5,21
Viltfinner egenprestasjon: 115,83
Egne stand: 18
Makkers stand: 5
Viltfinnerindeks: 106
Tomstand %: 10
Jaktprøvestarter: 35
Antall avkom Norge: 32
HD: A
Eier: Finn Olav Larssen
Opdretter: Bjørnar og Liv Randi Eidem
Distrikt: Trøndelag

 GaularfjelletsBill

Gaularfjellets Bill NO36170/14
Far: NUCH Kleivskogens Rebell
Mor: Gaularfjellets Pippi
Jaktlyst egenprestasjon: 4,93
Viltfinner egenprestasjon: 117,18
Egne stand: 18
Makkers stand: 6
Viltfinnerindeks: 101
Tomstand %: 22
Jaktprøvestarter: 27
Antall avkom Norge: 3
HD: A
Eier: Robert Veseth
Oppdretter: Henning Skjalg Fureli
Distrikt: Vestlandet Sør

GloføkliasTeodorGloføklias Teodor NO38804/15
Far: C.I.T NJCH Ohlsmyrens P Respect
Mor: NUCH Svarttjønnholets A Rikke
Jaktlyst egenprestasjon: 4,88
Viltfinner egenprestasjon: 112,04
Egne stand: 17
Makkers stand: 8
Viltfinnerindeks: 106
Tomstand %: 15
Jaktprøvestarter: 26
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Øyvind Kalvøy
Oppdretter: Bente Indergård
Distrikt: Hedmark Oppland


HalsenutensBfToffHalsenutens Bf Tøff NO41263/15
Far: NUCH Jutevatnets Birk
Mor: Lytingfjellests Frekka
Jaktlyst egenprestasjon: 4,46
Viltfinner egenprestasjon: 115,16
Egne stand: 15
Makkers stand: 4
Viltfinnerindeks: 111
Tomstand %: 12
Jaktprøvestarter: 27
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Tore Husebø
Oppdretter: Ingrid Margrethe og Svanhild Bjåen
Distrikt: Vestlandet Sør

 

HøytjønnasBertheOgUlfNUCH Høytjønnas Berthe NO41030/14
Far: N DK UCH NJCH NV-14 Barentsvidda's C Donald
Mor: Myrteigen's Sol
Jaktlyst egenprestasjon: 4,80
Viltfinner egenprestasjon: 114,79
Egne stand: 39
Makkers stand: 18
Viltfinnerindeks: 100
Tomstand %: 27
Jaktprøvestarter: 72
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Randi Dahl Jørgensen Fører: Ulf Jørgensen
Opdretter: Lars Morten Håven
Distrikt: Buskerud Vestfold 

 

JimsrypasGea1Jimsrypas Gea NO52029/14
Far: NJCH Pointnics E I Point
Mor: NJCH NUCH Jimsrypas Kitty
Jaktlyst egenprestasjon: 4,57
Viltfinner egenprestasjon: 110,17
Egne stand: 13
Makkers stand: 6
Viltfinnerindeks: 126
Tomstand %: 13
Jaktprøvestarter: 21
Antall avkom Norge: 0
HD: B
Eier: Dagfinn Nilsen
Oppdretter: Jim Theodorsen
Distrikt: Troms og Finnmark

 


 

JimsripasIos170917Jimsrypas iOS NO52024/14
Far: NJCH Pointnics E I Point
Mor: NJCH NUCH Jimsrypas Kitty
Jaktlyst egenprestasjon: 4,86
Viltfinner egenprestasjon: 120,96
Egne stand: 51
Makkers stand: 14
Viltfinnerindeks: 135
Tomstand %: 23
Jaktprøvestarter: 70
Antall avkom Norge: 2
HD: B
Eier: Ole Ingebrigtsen
Oppdretter: Jim Theodorsen
Distrikt: Troms og FinnmarkJimsripasPirloJimsrypas Pirlo NO52025/14
Far: NJCH Pointnics E I Point
Mor: NJCH NUCH Jimsrypas Kitty
Jaktlyst egenprestasjon: 4,57
Viltfinner egenprestasjon: 111,07
Egne stand: 12
Makkers stand: 5
Viltfinnerindeks: 123
Tomstand %: 20
Jaktprøvestarter: 21
Antall avkom Norge: 5
HD: A
Eier: Bjørn Smistad
Oppdretter: Jim Theodorsen
Distrikt: Trøndelag

 JimsrypasTrutt020416Jimsrypas Trutt NO52027/14
Far: NJCH Pointnics E I Point
Mor: NJCH NUCH Jimsrypas Kitty
Jaktlyst egenprestasjon: 4,68
Viltfinner egenprestasjon: 116,20
Egne stand: 15
Makkers stand: 4
Viltfinnerindeks: 125
Tomstand %: 6
Jaktprøvestarter: 20
Antall avkom Norge: 0
HD: B
Eier: Svein Anton Andresen
Oppdretter: Jim Theodorsen
Distrikt: Troms og Finnmark

 

 

 

 

 

 

 

 

JutevatnetsMaraJutevatnets Mara NO49280/11
Far: N SE JCH Håkersløkkens Straight Flush
Mor: NJCH Jutevatnets Pernille
Jaktlyst egenprestasjon: 4,53
Viltfinner egenprestasjon: 109,22
Egne stand: 14
Makkers stand: 8
Viltfinnerindeks: 100
Tomstand %: 29
Jaktprøvestarter: 41
Antall avkom Norge: 7
HD: A
Eier: Kim Maurits Botnan
Oppdretter: Ole Frøland
Distrikt: Trøndelag

 

 

NyheimgutensDoffenNyheimgutens Doffen NO37921/11
Far: Urlo Del Vento
Mor: Pointnics E Laiba
Jaktlyst egenprestasjon: 4,82
Viltfinner egenprestasjon: 116,70
Egne stand: 41
Makkers stand: 14
Viltfinnerindeks: 95
Tomstand %: 7
Jaktprøvestarter: 83
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Erik Løkken
Oppdretter: Bertil Nyheim
Distrikt: Hedmark Oppland

 

 

 

 

 

 

OhlsmyrensRocketManNJCH Ohlsmyrens P Rocket Man S28786/2009
Far: NJCH Jutevatnets Radar
Mor: SEJCH Borgeflons Jaga Cs
Jaktlyst egenprestasjon: 4,86
Viltfinner egenprestasjon: 114,99
Egne stand: 53
Makkers stand: 25
Viltfinnerindeks: 106
Tomstand %: 18
Jaktprøvestarter: 127
Antall avkom Norge: 25
HD: A
Eier: Arild og Eva Solli
Oppdretter: Roland Ohlsson
Distrikt: Trøndelag

 

OterbekkensYazz1NJCH Oterbekkens Yazz NO43688/13
Far: N DK UCH NJCH NV-14 Barentsviddas C Donald
Mor: NJCH Oterbekkens Moody Blues
Jaktlyst egenprestasjon: 4,92
Viltfinner egenprestasjon: 110,43
Egne stand: 25
Makkers stand: 17
Viltfinnerindeks: 106
Tomstand %: 21
Jaktprøvestarter: 59
Antall avkom Norge:11
HD: A
Eier: Børge Simonsen
Opdretter: Børge og Ann May Simonsen
Distrikt: Vestlandet Sør

 

 

 

PrickPrick NO38639/14
Far: NJCH Jutevatnets Makker
Mor: NMFLh14 NJCH Fn Isa
Jaktlyst egenprestasjon: 5,00
Viltfinner egenprestasjon: 108,31
Egne stand: 17
Makkers stand: 11
Viltfinnerindeks: 103
Tomstand %: 19
Jaktprøvestarter: 35
Antall avkom Norge: 30
Antall avkom Danmark: 5
HD: A
Eier: Per Gustav Zakariassen
Oppdretter: Finn Holm Nygaard
Distrikt: Agder/Telemark


 

RavnkloasCompisRavnkloas Compis NO50626/13
Far: C.I.T NJCH Ohlsmyrens P Respect
Mor: Pimens B-kajsa
Jaktlyst egenprestasjon: 4,69
Viltfinner egenprestasjon: 109,08
Egne stand: 29
Makkers stand: 16
Viltfinnerindeks: 109
Tomstand %: 9
Jaktprøvestarter: 48
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Lars Petter Berg
Oppdretter: Inger Lill Løkås Pedersen
Distrikt: Oslo Akershus

 

RokkomborresABineNJCH Rokkomborres A Bine NO31017/14
Far: NJCH NMFHh-15 Eidemlias Dallas T
Mor: NJCH Tig
Jaktlyst egenprestasjon: 4,87
Viltfinner egenprestasjon: 114,11
Egne stand: 28
Makkers stand: 14
Viltfinnerindeks: 109
Tomstand %: 19
Jaktprøvestarter: 56
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Terje Steinsund
Oppdretter: Terje Steinsund
Distrikt: Nordland


 

SkoglykkasNovaNUCH Skoglykkas Nova NO53516/13
Far: N S UCH Skoglykkas Totti
Mor: NUCH Skoglykkas Tyra
Jaktlyst egenprestasjon: 4,73
Viltfinner egenprestasjon: 111,78
Egne stand: 19
Makkers stand: 8
Viltfinnerindeks: 101
Tomstand %: 5
Jaktprøvestarter: 33
Antall avkom Norge: 8
HD: A
Eier: Rolf Inge Eidsvåg
Oppdretter: Rolf Inge Eidsvåg
Distrikt: Trøndelag

SkipsfjordhonasCBoltNJCH Skipsfjordhønas C Bolt NO57408/11
Far: Jutevatnets Cox
Mor: Skipsfjordhønas Texi
Jaktlyst egenprestasjon: 4,65
Viltfinner egenprestasjon: 113,92
Egne stand: 37
Makkers stand: 21
Viltfinnerindeks: 105
Tomstand %: 23
Jaktprøvestarter: 86
Antall avkom Norge: 27
HD: A
Eier: Wiggo Ditlefsen
Oppdretter: Wiggo Ditlefsen
Distrikt: Troms og FinnmarkOrntuasHMilleNJCH Ørntuas H Mille NO44983/11
Far: Jutevatnets Cox
Mor: NJCH Ørntuas C Rypa
Jaktlyst egenprestasjon: 4,94
Viltfinner egenprestasjon: 114,37
Egne stand: 57
Makkers stand: 30
Viltfinnerindeks: 108
Tomstand %: 20
Jaktprøvestarter: 106
Antall avkom Norge: 18
HD: A
Eier: Stian Henriksen
Oppdretter: Rune Hoholm
Distrikt: Troms/Finnmark

OrntuasIPrimusNJCH NMFHv19 Ørntuas I Primus NO43625/12
Far: NJCH Pointnics E I Point
Mor: NJCH Ørntuas E Nemi
Jaktlyst egenprestasjon: 4,48
Viltfinner egenprestasjon: 113,79
Egne stand: 16
Makkers stand: 7
Viltfinnerindeks: 104
Tomstand %: 20
Jaktprøvestarter: 46
Antall avkom Norge: 5
HD: A
Eier: Frode Aunan
Oppdretter: Rune Hoholm
Distrikt: Nordland

 

OrntuasITbirdØrntuas I Tbird NO43628/12
Far: NJCH Pointnics E I Point
Mor: NJCH Ørntuas E Nemi
Jaktlyst egenprestasjon: 4,54
Viltfinner egenprestasjon: 121,22
Egne stand: 18
Makkers stand: 5
Viltfinnerindeks: 108
Tomstand %: 25
Jaktprøvestarter: 37
Antall avkom Norge: 5
HD: A
Eier: Eivind Endresen
Oppdretter: Rune Hoholm
Distrikt: Vestlandet/Sør

 

 

 

OrntuasJuniNJCH Ørntuas J Juni NO44547/15
Far: NJCH Ohlsmyrens P Rocket Man
Mor: Ørntus I Ibis
Jaktlyst egenprestasjon: 5,14
Viltfinner egenprestasjon: 111,69
Egne stand: 35
Makkers stand: 19
Viltfinnerindeks: 111
Tomstand %: 8
Jaktprøvestarter: 52
Antall avkom Norge: 0
HD: A
Eier: Rune Hoholm
Oppdretter: Rune Hoholm
Distrikt: Troms/Finnmark

Forklaring til endret lovtekst.

En lovbestemmelse om at blanke stemmer er avgitte stemmer er viktig i et organisasjonsdemokrati. En klubb bør derfor aktivt ta stilling til dette, noe som er innarbeidet i forslag til endringer av NPKs lover.

På RS er det frister for forslag og spesielt ved valg vil dette være viktig. Lovtekst må ha et langsiktig perspektiv slik at dette regulerer og avgjør en sak kanskje en gang i framtida. Selv om alle har mulighet til å fremme forslag,

så er det ikke alltid det blir gjort. Valgkomiteen blir da alene om å fremme sitt forslag og innstilling.

I en gitt situasjon der valgkomiteens forslag i praksis ikke har støtte på RS, vil en lovbestemmelse fort være avgjørende. Hvis et flertall av de stemmeberettigede avgir blank stemme slik forslaget til lovendring fra styret i NPK er utformet,

så blir vedkommende ikke valgt fordi antall stemmer på personen er 50 % eller mindre. Da har flertallet synliggjort på demokratisk måte at personen ikke er ønsket i det aktuelle vervet. Det samme kan skje hvis noen med forslagsrett har fremmet en kandidat innen fristen og valgkomiteen støtter dette uten at det ikke er foreslått noen annen.

I en slik situasjon vil kandidaten vanligvis trekke seg. Da kan det slik ny lovtekst er formulert, fremmes en helt ny kandidat som er ønsket av RS og som eventuelt er villig til å bli valgt. Oftest blir det da innkalt til ekstraordinært RS for å gjennomføre valget.

Hvis derimot blanke stemmer ikke skal telle med, så vil klubben risikere at et lite mindretall stemmer på personen som dermed blir valgt. Det er åpenbart at dette da vil skape konflikt og indre uro når en person blir valgt av et mindretall på RS mens flertallet har stemt blankt for å synliggjøre at vedkommende ikke har flertallets tillit.

NPK har sin fulle rett til å vedta det som styret har fremmet selv om dette avviker fra FKFs lovmal. Lovteksten er strengere enn lovmalen og strengere lovtekst enn lovmal kan hver klubb og forbund vedta. Slik har det vært i mange år.

Styret

Side 3 av 69