Generelle nyheter 1

NPK logo

I forrige uke sendte NKK ut 2.gangs purring til alle i medlemsklubbene sine som ikke har betalt kontingenten for 2018. Denne ble sendt i papirutgave. Det er mange som er knyttet til NPK som ikke har betalt. Vi trenger dere alle som medlemmer av NPK for å fremme pointeren i Norge, og vi håper dere også er med oss i 2018.

NPKKlubbe

Dagsorden for Ordinært Representantskapsmøte i
Norsk Pointerklub
Sommarøy 13. mai 2018

1. Valg av to representanter til å godkjenne fullmakter

2. Godkjenne innkalling og dagsorden

3. Valg av ordstyrer og referent

4. Valg av to representanter til å undertegne protokollen

5. Utnevne tellekorps

6. Styrets årsberetning

7. Avlsrådets årsberetning

8. Godkjenning av 2017 regnskap og revisors beretning

9. Behandle og vedta innkomne saker:

i) Forslag fra O/A om RAS Revisjonsutvalg

ii) Forslag fra Vestlandet Sør om deling av distriktet

iii) Valg av årets Royal Canin pointer og e/f

10. Godkjenning av budsjett for 2018

11. Godkjenning av kontingent for 2019

12. Valg

13. Hedersbevisninger og utmerkelser

 

13. april 2018

Sven Tore Kittilsen, leder

 

Vedlegg:

a. Styrets årsberetning, Sak 6

b. Avlsrådets årsberetning, Sak 7

c. Regnskap med revisors beretning, Sak 8

d. Forslag fra O/A, Sak 9 i). Forslag fra O/A, Sak 9 i)

e. Forslag fra Vestlandet Sør, Sak 9 ii)

f. Budsjett 2018, Sak 10

g. Forslag fra Valgkomiteen, Sak 12

NMLagSolv2018Påsken er over oss og da er det en glede å melde at våre pointere med deres eiere hittil i vinter har oppnådd hele111 jaktprøvepremier landet rundt, hvorav 39 første premier(19 x 1.pr UK, 9 x 1.pr AK, 11 x 1.pr VK, 2 x CK, 1 x CACIT og sølv på NM Vinter Lag(bilde))

Ingen grunn til å hvile på laubærene, det kommer mange prøver og flere høystatusløp for våre unghunder etter påske så hold dere i form.

Resultatene pr hund kan leses HER

PS! Da vi med ansvaret for innlegging av resultatene først og fremst benytter arrangørenes nett/FB sider og geniale royalura.com for å fange opp resultater kan det være feil og mangler.

Finner dere feil eller mangler så setter vi stor pris på om dere melder dette til webansvarlig@pointer.no 

Fortsatt god påske

Mvh
NPK web

 

 

 

Side 6 av 67