Generelle nyheter 1

Valgkomiteen har nå startet sitt arbeid med å finne aktuelle kandidater til de enkelte verv på nasjonalt nivå i NPK.NPK logo

Er du medlem i NPK og kan tenke deg et verv eller har forslag til kandidater hører vi gjerne fra deg. Forslag fremmes til valgkomiteen i henhold til NPKs lovverk.

Foreslåtte kandidater må være forespurt og ha sagt seg villig til å påta seg verv. Siste frist for å fremme slikt forslag er 08.04.18 (5 uker før NPK representantskapsmøte som er planlagt 13.05.18)

Valgkomiteen ønsker forslag så snart som mulig og i god tid før fristen.

Dagens styre i NPK:

Funksjon

Navn

Periode valgt for

Leder

Sven Tore Kittelsen

(Agder/Telemark )

2017-2019

Nestleder

Marianne Sagstad

(Vestland sør)

2017-2018

Styremedlem

Torstein Dehn

(Oslo/ Akershus)

2016-2018

Styremedlem

Thomas Engh

(Buskerud/Vestfold))

2017-2019

Styremedlem

Wiggo Ditlefsen

(Troms/Finnmark)

2017-2019

Varamedlem

Ketil Kirkhus

(Agder/Telemark)

2017-2018

Varamedlem

Leiv Jonny Weum

(Vestland nord)

2017-2018

     

Valgkomité

   

Leder

Arild Skeivik 90067522

( Vestland sør)

2015 -2018

Nestleder

Per Dahle 94839950

(Østfold)

2016-2019

Medlem

Inger-Lill Pedersen 41675716

(Troms/ Finnmark)

2017-2020

Varamedlem

Eva Solli 90093077

(Trøndelag)

2017-2018

     

Revisor

Inger Johanne Bergseng

(Oslo/ Akershus)

2017-2019

Vara revisor

Bente Bergersen

(Hedmark/ Oppland )

2017-2018

Forslag sendes leder av valgkomiteen; 

Arild Skeivik
arild.skeivik@weatherford.com 

Da er det tid for annonsene i 2017 Årboken som nå er under utarbeidelse. De som allerede har annonse inne bør ta en sjekk om det er noe som må oppdateres. NPK ønsker seg selvfølgelig flere annonsører og de som har kennel/oppdrett og som ikke har annonse i 2016 utgaven inviteres til å annonsere i årets utgivelse, husk dette er et samleobjekt!

Ta kontakt med Torstein Dehn på tdehn@nordic-maritime.no eller 97199762 så raskt som mulig og senest 15 februar.

 

Side 7 av 67