Generelle nyheter 1

NPKKlubbe

Dagsorden for Ordinært Representantskapsmøte i
Norsk Pointerklub
Sommarøy 13. mai 2018

1. Valg av to representanter til å godkjenne fullmakter

2. Godkjenne innkalling og dagsorden

3. Valg av ordstyrer og referent

4. Valg av to representanter til å undertegne protokollen

5. Utnevne tellekorps

6. Styrets årsberetning

7. Avlsrådets årsberetning

8. Godkjenning av 2017 regnskap og revisors beretning

9. Behandle og vedta innkomne saker:

i) Forslag fra O/A om RAS Revisjonsutvalg

ii) Forslag fra Vestlandet Sør om deling av distriktet

iii) Valg av årets Royal Canin pointer og e/f

10. Godkjenning av budsjett for 2018

11. Godkjenning av kontingent for 2019

12. Valg

13. Hedersbevisninger og utmerkelser

 

13. april 2018

Sven Tore Kittilsen, leder

 

Vedlegg:

a. Styrets årsberetning, Sak 6

b. Avlsrådets årsberetning, Sak 7

c. Regnskap med revisors beretning, Sak 8

d. Forslag fra O/A, Sak 9 i). Forslag fra O/A, Sak 9 i)

e. Forslag fra Vestlandet Sør, Sak 9 ii)

f. Budsjett 2018, Sak 10

g. Forslag fra Valgkomiteen, Sak 12

NMLagSolv2018Påsken er over oss og da er det en glede å melde at våre pointere med deres eiere hittil i vinter har oppnådd hele111 jaktprøvepremier landet rundt, hvorav 39 første premier(19 x 1.pr UK, 9 x 1.pr AK, 11 x 1.pr VK, 2 x CK, 1 x CACIT og sølv på NM Vinter Lag(bilde))

Ingen grunn til å hvile på laubærene, det kommer mange prøver og flere høystatusløp for våre unghunder etter påske så hold dere i form.

Resultatene pr hund kan leses HER

PS! Da vi med ansvaret for innlegging av resultatene først og fremst benytter arrangørenes nett/FB sider og geniale royalura.com for å fange opp resultater kan det være feil og mangler.

Finner dere feil eller mangler så setter vi stor pris på om dere melder dette til webansvarlig@pointer.no 

Fortsatt god påske

Mvh
NPK web

 

 

 

Valgkomiteen har nå startet sitt arbeid med å finne aktuelle kandidater til de enkelte verv på nasjonalt nivå i NPK.NPK logo

Er du medlem i NPK og kan tenke deg et verv eller har forslag til kandidater hører vi gjerne fra deg. Forslag fremmes til valgkomiteen i henhold til NPKs lovverk.

Foreslåtte kandidater må være forespurt og ha sagt seg villig til å påta seg verv. Siste frist for å fremme slikt forslag er 08.04.18 (5 uker før NPK representantskapsmøte som er planlagt 13.05.18)

Valgkomiteen ønsker forslag så snart som mulig og i god tid før fristen.

Dagens styre i NPK:

Funksjon

Navn

Periode valgt for

Leder

Sven Tore Kittelsen

(Agder/Telemark )

2017-2019

Nestleder

Marianne Sagstad

(Vestland sør)

2017-2018

Styremedlem

Torstein Dehn

(Oslo/ Akershus)

2016-2018

Styremedlem

Thomas Engh

(Buskerud/Vestfold))

2017-2019

Styremedlem

Wiggo Ditlefsen

(Troms/Finnmark)

2017-2019

Varamedlem

Ketil Kirkhus

(Agder/Telemark)

2017-2018

Varamedlem

Leiv Jonny Weum

(Vestland nord)

2017-2018

     

Valgkomité

   

Leder

Arild Skeivik 90067522

( Vestland sør)

2015 -2018

Nestleder

Per Dahle 94839950

(Østfold)

2016-2019

Medlem

Inger-Lill Pedersen 41675716

(Troms/ Finnmark)

2017-2020

Varamedlem

Eva Solli 90093077

(Trøndelag)

2017-2018

     

Revisor

Inger Johanne Bergseng

(Oslo/ Akershus)

2017-2019

Vara revisor

Bente Bergersen

(Hedmark/ Oppland )

2017-2018

Forslag sendes leder av valgkomiteen; 

Arild Skeivik
arild.skeivik@weatherford.com 

Side 8 av 69