Protokoll fra ekstraordinært Representantskapsmøte i NPK

Utskrift

Protokoll fra ekstraordinært Representantskapsmøte i NPK 12. august 2015