Referat fra styremøte 13. desember 2016

Utskrift

Referat fra styremøte 18-19. november kan leses her