Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte 26.juni 2019 med dagsorden.

Utskrift
Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte 26.juni 2019 med dagsorden.
Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte pr telefon 26. juni 2019.  Saker til behandling: Endring av klubbens lover.
 
Mvh,
Styret i NPK
 
Vedlegg:
Dagsorden
Forslag fra styret: Endring av klubbens lover