Referat styremøte 07.08.19

Referat frå styremøte 07.08.19 finnes her 

Våre sponsorer