Referat fra styremøte 20.11.19

Utskrift

Referat fra styremøte 20.11.19 finnes her