Verving av valpekjøpere

 
Valper HalsenutenSom et ledd i å rekruttere nye medlemmer i NPK har styret vedtatt at nye medlemmer som er vervet av oppdretter får gratis medlemskap i NPK ut det første kalenderåret (jf. styremøtereferat 22.08.2018 sak 46/18). Medlemskapet inkluderer bladet Fuglehunden.  Grunnkontingenten til NKK må betales som vanlig.  Oppdretter kan ta kontakt med klubbens sekretær for å melde inn valpekjøperne.
 
Mvh,
Styret i NPK