Spesielle retningslinjer for jaktprøver denne høsten

Vær oppmerksom på at vi alle må ta forholdsregler under avvikling av prøver på grunn av den uavklarte sykdomsbildet i hunde-Norge. 

Det er svært viktig å følge disse regler under arrangementet.

retningslinjer