Foreløpige partilister - Bjerkeprøven 27. august 2019

Utskrift

 Pause

Slik det ser ut nå, er det plass til noen etteranmeldte. De bes melde på ved mail til gjeraas@gmail.com / 452 34 784

Foreløpige partilister - Bjerkeprøven 27. august 2019